Gå til sidens hovedinnhold

Laksedøden kunne vært unngått i lukkede anlegg

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med lukkede anlegg på sjø av den typen Akvadesign i Brønnøysund har utviklet kunne laksedøden i forbindelse med algeoppblomstringen i oppdrettsfjordene vært unngått.

I disse anleggene hentes vann i dypet etter å ha blitt kontrollert. Et eventuelt innslag av dødelige alger ville vært avdekket før de eventuelt pumpet vannet inn merdene.

Aquadesign fikk tildelt to Forsknings og utviklingskonsesjoner, (FOU-konsesjoner). Utviklingen har skjedd i samarbeid med uavhengige forskere ved Veterenærinstituttet. Naturvernforbundet besøkte et av disse anleggene i fjor.

Det fins også andre spennende utviklingsprosjekter, men vi har valgt Akvadesign sitt siden vi kjenner best til det, og fordi det er bygger på erfaringer fra to FOU-konsesjoner.

Tette merder på sjø

Fisken svømmer inne i en tett merdduk laget av PVC. Utenpå denne har de montert et sikkerhetsnot av samme type som brukes på andre anlegg. For at PVC-duken skal kunne holde seg stram fyller de merdene med vann litt over havnivå. Trykket av vannet inne i merden blir dermed høyere enn trykket i omkringliggende vannmasser slik at den tette duken holdes stram.

Fisken får mosjon og avfall separeres

Vannet inne i i den tette merden settes i rotasjon ved hjelp av pumper. I tillegg til at fisken får mosjon av å svømme motstrøms, så bidrar strømmen til at fes (fiskeskit) og annet avfall havner ytterst og følger duken ned mot bunnen av merden der det pumpes ut.

Avfall blir til biogass og næringstoffer skilles ut

Avfallet som skilles ut blir så tørket og fraktet til anlegg som lager biogass av massene. Dette gir også mulighet til å ta vare på næringssalter som fosfor og nitrater. Foreløpig har de klart å samle rundt 70 prosent av avfallet. De fineste og mest oppløste massene sliter de fortsatt med å samle opp, men de jobber med løsninger for å fange opp mer av avfallet. Dyrking av tare og blåskjell for å fange opp næringssaltene som slippes ut har vært vurdert.

Solide betongringer rundt merdene

Rundt merden har Akvadesign støpt solide ringer av betong. Samtidig som dette gir mulighet til å motere kraner og annet utstyr inntil merden så fungerer de til å stabilisere PVC duken slik at den ikke revner.

Slipper ikke ut mikroplast og kobber

På betongkonstruksjonene har de også montert fórtanker. Fóret går direkte ut i merden fra fórtankene sammen med oksygen fra store tanker på land. De slipper derfor fóringsrør i plast som i konvensonelle anlegg avgir store mengder mikroplast til havet, og de men har heller ikke behov for å benytte kobber mot gjengroing av nøtene.

Ikke lus og lite sykdom

De lukkede anleggene til Akvadesign har praktisk talt ikke lus, og det er derfor ikke behov for bruk av lusemidler. Bruk av lusemidler er som kjent et stort problem innenfor konvensjonelt oppdrett i åpne merder. Andre sykdommer på fisken er også reduser, og dermed også medisinbruken.


Kommentarer til denne saken