Det er med hevede øyenbryn det leses at Miljødirektoratet har opphevet Statsforvalterens nei til utbygging av lakseoppdrett i Skrovkjosen og Mulvika i Tysfjorden. Det muliggjør ny søknad fra Nordlaks – uten at der foreligger konsekvensanalyser på riktig grunnlag!

Det er lokal folketradisjon/kunnskap at Tysfords villaksstamme har vandringsrute fra den kommer inn fra Vestfjorden – langs landet før den fortsetter rundt Skarbergflåget videre inn fjorden. Hundrevis av år med dokumentert rikt laksefiske langs dette landet dokumenterer dette. Midt i denne ruta – nærmere bestemt i Grønnvika – ca 3 km fra Skarberget fergeleie har Nordlaks planlagt et oppdrettsanlegg. Midt i laksens vandrerute.

Ved henvendelse til Havforskningsinstituttet, kan de ikke bekrefte at der har vært gjort nærmere studier av denne laksevandringa i Tysfjord. Lokalbefolkninga og brukere av området stiller seg svært undrende til saksbehandlinga, og vi ber nå kommunepolitikere innstendig om å ta affære med beskjed til rette myndigheter med følgende enkle krav:

Der må IKKE igangsettes av lakseoppdrett i Skrovkjosen før seriøs forskning og konsekvensutredning kan bekrefte at dette ikke innebærer trussel for villaksvandringa i Tysfjord!

På vegne av sunn fornuft, folket og villaksen i Tysfjord