Denne uka uttalte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under NHOs årskonferanse i Oslo at veien til fred i Ukraina er våpen. Jo sterkere landet står militært, jo bedre vil de komme ut av krigen. Det er ei spesiell tid i nord med et Russland som driver krigføring på europeisk jord, ei tid der beredskap er viktigere enn noensinne. Derfor er det heldig at vi nå får friske midler til bærekraftig matproduksjon i Nord-Norge; 25 millioner årlig skal blant annet bidra til nettopp å øke beredskapen vår slik at vi står bedre rustet til en vanskeligere situasjon enn vi har i dag.

Styrken i denne satsingen er at det er faglagene selv som har bestemt profilen til disse midlene slik at den er godt forankret hos bøndene våre. Det har vært en glede å lede Partnerskap landbruk i Nordland og se hvordan dette arbeidsfellesskapet av offentlige og private aktører knyttet til sektoren forener krefter for å få til mest mulig for innbyggerne våre. Uten landbruket stopper bygd og by opp, og utviklingen de seneste tiårene har vært preget av mange nedlagte bruk. Vår ambisjon er så snu denne trenden.

Det er med stort alvor at vi nå tar fatt på arbeidet med å realisere bærekraftig matproduksjon i nord med en betydelig satsing på bøndene med midler fra både regjering, fylkeskommunene og Innovasjon Norge. Vi har en historisk mulighet til å snu en utvikling som har vært negativ over lang tid. I vår landsdel er det mange steder umulig å drive stort. Derfor satser vi på å bevare og utvikle de brukene vi har slik at vi får til å opprettholde og på sikt utvide matproduksjonen i landbruket.

På samme måte som kraft er blitt et våpen i krig, er også mat et våpen. Matsikkerheten vår er svært viktig. Vi trenger både å øke egen forsyningsgrad, slik satsingen i år tar sikte på, og å på sikt få på plass matreserver vi kan tære på dersom krisa treffer. Nord-Norge kan ikke brødfø sin egen befolkning med kornvarer, og denne avhengigheten må møtes med beredskapslagre som gjør oss i stand til å ivareta oss selv i vanskelige tider. Ikke bare i private husholdninger, men i regi av AS Norge. Årets satsing er et steg i riktig retning, og dersom vi lykkes vil vi gjenta satsingen også i årene som kommer.

Vi er dypt takknemlig for det brede samarbeidet som pågår i landsdelen for å styrke samfunnets førstelinjetjeneste i denne urolige tiden. Det er tid for å snakke opp bøndene våre og synliggjøre hvilken sentral samfunnsfunksjon de har; uten landbruket stanser (Nord-)Norge.