For å hjelpe studenter som mister inntekter som følge av koronautbruddet, utvider Lånekassen fristen til 15. april. Det åpnes for nye søknader fra tirsdag. Det melder Lånekassen i en pressemelding.

– Rett før helgen ble det klart at Lånekassen utvider søknadsfristen for vårsemesteret med én måned til 15. april, dette som et ledd i å hjelpe studentene. De som ikke har søkt om støtte innen den opprinnelige fristen 15. mars, eller som ikke har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret, kan søke.

– Utvidelsen av søknadsfristen er et første tiltak, men vi jobber videre sammen med Kunnskapsdepartementet for å finne flere løsninger, skriver Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Koronautbruddet og permitteringer i arbeidslivet har ført til at en del studenter mister sin deltidsjobb. Regjeringen varslet før helgen at de ønsker en ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av koronakrisen.

Det er cirka 95 000 studenter som studerer uten støtte fra Lånekassen dette studieåret. Det betyr at de finansierer utdanningen sin på annen måte enn gjennom Lånekassen. Hvor mange av disse som fyller vilkårene og har rett på støtte fra Lånekassen, er ukjent.

– I tillegg er det 25 000 av de som mottar lån og stipend fra oss i dag, som valgte å ikke søke om maksimal støtte da de søkte, kanskje fordi de hadde jobb ved siden av studiene og derfor bare trengte stipend. Disse kan nå søke på nytt om full støtte, hvis de ønsker, sier Funnemark.

De som søker og har rett på støtte, vil få etterbetalt lån og stipend fra semesterstart etter nyttår og frem til nå. For å ha rett til støtte fra Lånekassen må man etter dagens regler studere minst 50 prosent deltid.

Den vanskelige situasjonen mange studenter og elever nå står oppe i, får den største oppmerksomhet i Lånekassen:

– Koronautbruddet påvirker hverdagen til studenter og elever, og det skaper naturlig nok bekymringer for hva som skjer med studiestøtten. Vi har full oppmerksomhet på å sikre størst mulig økonomisk forutsigbarhet for studenter og elever i denne vanskelige situasjonen, skriver Funnemark.