Norge har levd av havet i 1000 år. Det kan vi gjøre de neste 1000 årene også. Det er kunnskapen om å beherske havrommet som er norges aller fremste fortrinn. Den kompetansen er ikke noe vi kan slå av og på alt ettersom det passer oss. I motsetning til det vi pumper opp av havbunnen i form av olje og gass er kompetanse noe vi bare får mere av, jo mer vi bruker den.

Norge har blant de absolutt laveste CO2 utslipp ved produksjon av olje og gass sammenlignet med produsenter andre steder i verden. Det er ikke mulig å dekke den økende etterspørselen etter energi uten olje og gass. Verden vil trenge mye olje og gass også innenfor 2c graders scenariet til FNs klimapanel. Norge er det land i verden med desidert høyest CO2 avgift ved olje og gassproduksjon. Vi er også blant de landene i verden som har den reneste olje og gassproduksjonen.

Det er ikke gode klimaargument for å bremse norsk olje- og gassvirksomhet, snarere tvert i mot. Utslipp fra utvinningen av olje og gass på norsk sokkel skjer innenfor Eus klimakvotesystem. Det betyr at utslipp vi kutter vil dukke opp andre steder i Europa, for eksempel fra økt aktivitet i polske kullkraftverk.

Den oljen og gassen som vi ikke leverer til markedet, vil bli levert fra andre kilder i utenfor kvotesystemet f.eks. Russland, USA, Saudi Arabia, og gi høyere utslipp.Sånn er det med kvotesystemet, et kutt her gir økning der. Men det går rette veien, totalt sett fordi kvotemarkedet gradvis strammes inn. Oljeindustrien forbereder seg på færre kvoter og høyere kvotepriser i framtida, de skjerper effektiviteten og kutter utslipp. Derfor bør Norge kutte der det gir mest effekt og det er det mest økonomiske å bruke mer offensive virkemidler utenfor kvotepliktig sektor, som i transport som står for 40% av utslippene.

Det vil ikke være praktisk mulig og sette en sluttdato for oljeproduksjonen uten at mange mister jobben og må gå fra hus og hjem. MDG har ikke i det hele tatt en fornuftig, realistisk politikk på dette området.

Våre medlemmer i oljebransjen skal ikke være redd for å miste jobben. De som kan tegne, konstruere og bygge fremtidens teknologi. De som vet hvordan man renser, transporterer og lagrer klimagasser. De som gjør ord til handling er viktig i dette arbeidet.

Det er helt nødvendig at det blir letet etter mer Olje og gass. Norge må ikke ende opp som Storbritannia som skrur av og på virksomheten. Hvis vi ikke leter og finner nye felt må verftene nedskalere i 2022 – 2023. Da vil vi risikere at kompetansen som kan ta oss til det grønne skiftet forsvinner. De som mener dette gjør etter min mening miljøet en bjørnetjeneste. Skal vi løse klimautfordringene må det satses mer på forskning og teknologiutvikling. Utvikling av miljøteknologiske tjenester og produkter bidrar ikke bare til å møte klimautfordringer, men også til å bygge nye framtidsrettede markeder og arbeidsplasser.

Det er bare gjennom bruk og påbygging av norges verdenledende kompetanse innenfor olje- og gass og leverandørindustrien at Norge kan gjennomføre et grønt skifte til et lavutslippssamfunn innen 2050. Derfor må vi ha en fortsatt satsing på olje og gassnæringen i Norge, med økt fokus på bærekrafig produksjon.

Olje og gassproduksjonen må utvikles ikke avvikles.