– Det synes vi er fryktelig leit, og håper det er på grunn av den spesielle tiden vi er i, skriver Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv en en pressemelding.

Fellesorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner gjennomfører hver påske en Ipsos-undersøkelse, for å finne ut hvor mange som har tenkt seg ut for å bedrive friluftslivsaktiviteter i påsken.

77 prosent svarte i 2018 ja på spørsmålet om de hadde tenkt til å bedrive friluftsliv i påsken. I 2019 var det 75 prosent – mens i 2020 er det kun 58 prosent som svarer ja.

Heimdal tror tallene kan tyde på at folk sine planer er preget av den spesielle situasjon man er i.

– Mange pleier å være på hytta og bedrive friluftsliv der, og ser kanskje ikke at de har de samme mulighetene i sitt nærområde. Mens andre sitter i isolasjon og har fått påvist covid-19, eller selv-isolerer seg i frykt for å få viruset, og ikke tør å gå ut. Men så har man også de som vanligvis kommer seg ut fordi de er med på organiserte friluftslivsaktiviteter, som nå står uten tilbud.

Generalsekretæren i Norsk Friluftsliv gleder seg til de organiserte friluftsaktivitetene kan starte opp igjen, og er bekymret for klasseskillet som pandemien vil skape.

– Vi er sterkt bekymret for at korona-pandemien vil skape et enda større klasseskille i befolkningen når det gjelder fysisk aktivitet, og dermed enda større forskjeller i befolkningens helse. Vi vil trenge minst en ekstra folkehelsemilliard til å reaktivere befolkningen når denne pandemien er over, skriver Heimdal.