Etter en artikkel i Fremover lillejulaften 2021 la jeg til følgende kommentar: << Jeg skjønner ikke hvorfor ikke Narviks befolkning og politikere - og Fremover - har slik husmannsånd at dere ikke sloss for Framneslia som Widerøeflyplass. Men det er ennu ikke for sent... (...)>>. Saka i avisa den dagen gjaldt at Widerøe kan se seg nødt til å droppe Evenes fra rutetilbudet på grunn av støy fra de nye militærflyene.

Selv om noen lokale politikere i sin tid fant å måtte ofre byens flyplass for å få bygd Hålogalandsbrua, så mener jeg DAGENS politikere kan ta affære for å få Framneslia flyplass operativ igjen. Jeg forstår at byens ordfører har hendene fulle med å handtere alle industriballene det sjongleres med fra nausttomtområdene i Framnesfjæra via Ballangsleira til Hergot. Men FINNES DET INGEN SAMFERDSELSPOLTIKERE (lenger) - MED VYER - I NARVIK BYSTYRE? Er alle politikerne enn Rune Edvardsen opptatte av kun helse, omsorg og skole? Og næringslivsetableringer? Apropos det siste: En lasarusaktig gjenoppliving av Framneslia flyplass vil telle positivt for mulige næringslivsetablerere. Jeg, gratangsmann, men som trakk mine første åndedrag på Sykehushaugen i by1, kjæreber Narviks poltikere om å ikke bytte ut byens flyplass med industrietableringer. Særlig nå som byens politikere og administrasjon har skjønt at all næringsetablering i kommunen ikke trenger å presses inn på Narvikhalvøya. Men kan legges til og med i Ballangen og på Hergot.

A propos avisa 19. jan. Jeg har ikke fått finlest artikkelen ss. 3 ff., men går ut fra det østvendte bildet på s. 4. I høyre bildekant ser vi at det er ca. 50 meter av den prosjekterte kaias sørvestside som kommer i konflikt med flyplassen. Det burde la seg gjøre å lage tilsvarende kaiareal som en erstatning på østsida av den tegnete kaia, altså rett nedenfor stadion. Jeg ser at det antakelig er tenkt en vei gjennom dagens malmkaiområde på Framnes. Denne tilkomsten burde kunne byttes ut med en tilkomst fra ca. Måseveien og opp forbi stadion. Eller, om vi skal tenke videre: Så voldsomt lønnsomt som de prosjekterte, aktuelle utbygningene omtales som å være, så kunne jo utbyggerne ha råd til å bore en tunnel fra Frydenlund til storkaia på Narvikgårdens bilde. Evt. (bedre?) bygge en vei langs fjæra sørover fra Vassvik. Ellers, ut fra det samme bildet på s. 4 avisa 19. jan.: Ser det ut som om det er plass for <<flere tusen arbeidsplasser>> der, jf. overskrifta på førstesida?

Ved å få gjenopplivet Framneslia som flyplass, så slipper byens ledelse dessuten å måtte ta parti mellom bolaget og andre interesserte beilere til Framnesliaområdet, jf. Fremover 17. jan. 2022. La oss som husker flyene - disse teknologiske unikum - lande og ta av fra byens flyplass regelmessig, få se det igjen. La de unge få se - få nyte - det VAKRE skuet! Flyene er jo, som kjent, til og med samfunnsnyttige. Dere kjenner argumentene.