Lav sol var ikke god nok unnskyldning for kollisjonen

Retten fant ingen formildende omstendigheter da de sendte 50-åringen i fengsel.