Ingrid ble valgt til ny leder på årsmøtet

Ingrid Hennie Rollmoen ble tirsdag valgt til ny leder i Lavangen AUF.

DEL

Lavangen: Det var rundt 20 deltakere på årsmøtet. Det nye styret består av:

Ingrid Hennie Rollmoen (leder)

Jeanette Emilie Svendsen (nestleder)

Tor-Arne Nerdal (økonomiansvarlig)

Eyir Karolius Gabrielsen Skavholm (styremedlem)

Eline Viktoria Småriseth (styremedlem)

Kjell Petter Eliassen (styremedlem)

Tayba Ibrahim Abdullah Jaly (styremedlem)

Mika Ailo Skavholm (vara)

Emilia Agnethe Helene Gjertsen (vara)

Thea Christine Bakkeid (vara)

Opptatt av mange saker

De unge polikerne vedtok flere saker de skal jobbe med i det neste året. Saker de skal jobbe med er:

 • Ungdomsbasen skal være åpen flere dager i uka
 • Lavangen AUF ønsker å delta på dugnad i kommunen
 • At det skal være mulig å drive med flere idretter
 • Jobbe for billigere butikk
 • Et gratis måltid hver dag på grunnskolen
 • Erstatte gammelt, ødelagt og utdatert utstyr i skolen.
 • Bedre veier
 • Bedre belysning langs veiene
 • Opprette en veikro/kafe ungdom kan henge på
 • Møteplasser/oppholdssted til unge voksne
 • Oppheve mobilforbudet på skolen
 • Lavangen AUF ønsker å bidra til å arrangere flere idrettturneringer i kommunen.
 • Mindre lekser på skolen
 • Leksehjelp også for 5.-10.
 • Bedre busstilbud
Det nye styret består av: Ingrid Hennie Rollmoen (leder), Jeanette Emilie Svendsen (nestleder),Tor-Arne Nerdal (økonomiansvarlig), Eyir Karolius Gabrielsen Skavholm (styremedlem), Eline Viktoria Småriseth (styremedlem), Kjell Petter Eliassen (styremedlem), Tayba Ibrahim Abdullah Jaly (styremedlem), Mika Ailo Skavholm (vara), Emilia Agnethe Helene Gjertsen (vara) og Thea Christine Bakkeid (vara)

Det nye styret består av: Ingrid Hennie Rollmoen (leder), Jeanette Emilie Svendsen (nestleder),Tor-Arne Nerdal (økonomiansvarlig), Eyir Karolius Gabrielsen Skavholm (styremedlem), Eline Viktoria Småriseth (styremedlem), Kjell Petter Eliassen (styremedlem), Tayba Ibrahim Abdullah Jaly (styremedlem), Mika Ailo Skavholm (vara), Emilia Agnethe Helene Gjertsen (vara) og Thea Christine Bakkeid (vara) Foto:

Artikkeltags