Nordlys: Torsdag har derfor UNN selv lagt ut en sak på sine nettsider hvor de maner til stor grad av varsomhet dersom man har planlagt fjell de neste dagene. De minner om betydelig skredfare og viser til varslene på varsom.no.

– Til helgen er det meldt mer nedbør, stigende temperaturer og økende vind. Det betyr at skredfaren vil øke. Spesielt i områder med helning vil det være stor fare for snøskred som utløses av skiløpere, sier fungerende klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk i UNN, Knut Fredriksen til unn.no.

Han viser videre til at de siste dagers alvorlige skredulykker i Troms har vært krevende, både for redningsmannskaper, men også for andre deler av UNN.

– Intensivavdelingen har nå innlagt flere pasienter fra skredulykkene, og operasjonskapasiteten er under press. Til sammen har dette gitt store beredskapsutfordringer, og i natt måtte en pasient sendes til et annet regionsykehus for kirurgisk behandling, forteller klinikkoverlegen til egne nettsider.

Redningsaksjonene de siste dagene har vært komplekse med store ressurser involvert, opplyser de:

Flere helikoptre og store bakkestyrker har arbeidet under krevende værforhold, og i skredutsatt terreng for å hente ut de skredtatte pasientene.

– UNN har god skredberedskap og lang erfaring med slike ulykker. Likevel kan både redning og akuttmedisinsk behandling bli forsinket under slike forhold, med de konsekvenser det kan få for pasientene, sier Knut Fredriksen.

Til helgen er det forventet at mange ønsker å dra ut på tur og bestige fjellene våre. I ei tid med betydelig skredfare ønsker vi å advare mot å ta sjanser.

– Vi ber derfor alle som skal på tur i helgen om å vurdere skredfaren nøye, og være forsiktig. Husk at skredfaren lokalt vil være høyere enn det generelle farevarselet tilsier, og unngå bratt terreng, avslutter fungerende klinikkoverlege Knut Fredriksen i UNN.

Oppdatert snøskredvarsel finner du på varsom.no