Stormberg avvikler butikken sin på Amfi Narvik i slutten av april. I disse dager pågår det opphørssalg i butikken.

Senterleder Silje Bergh Lorentzen forteller at arbeidet med å klargjøre lokalene til ny leietaker vil ta til i løpet av mai måned.

Ny leietaker i lokalene skal være på plass i løpet av sommeren og det er Rituals som skal inn i lokalene på Amfi Narvik. Rituals er en butikk med produkter for både kropp og hjem.

Ukjent årsak

Fremover var i kontakt med regionansvarlig Roy Andersen i Stormberg. Han kunne ikke si hvorfor de legger ned og henviser oss til direktør i Stormberg Steinar J. Olsen.

Olsen har ikke svart på Fremover sin henvendelse om hvorfor de velger å legge ned butikken i Narvik.