I dagbladet Nordlys kunne vi lese at Knag Fylkesnes og Boel Gregussen ifra Troms Sv vil innføre leksefri skole. Dette er feil retning når det gjelder skolepolitikken. Da man gikk på skole på 1960 og 1970 - tallet hadde man lekse, og man hadde ikke skade av dette. I tillegg måtte vi lære utenat salmevers og gangetabellen. Når elever har lekser, lærer elevene hvor viktig skolegang, og i tillegg får man får med seg gode vaner når man seinere skal begynne på videregående skole.

Det som er viktig i skolepolitikken er å få dyktig lærer, og at lærere får muligheter til videreutdanning, og det har dagens regjering.

Dersom man skal lykkes med skolepolitikken og at elevene skal trives i skolen, må elevene stå i sentrum.