Gå til sidens hovedinnhold

Lene (36) vil bli ordfører i Narvik: – Rødt kommer ikke til å gi så mye som en lillefinger for åpne oppdrettsanlegg

Artikkelen er over 2 år gammel

Navn: Lene Odlolien

Parti: Rødt

Bosted: Narvik

Alder: 36 år

Jobb/stilling: Sykepleier ved barneavlastningen i Narvik kommune


Derfor stiller jeg til valg i år:

Jeg er ingen yrkespolitiker men en vanlig arbeider som har lyst til å engasjere meg og utvikle kommunen til det beste for alle som bor her. I fellesskap skal vi finne de beste løsningene og gjøre så godt arbeid som mulig innenfor de rammene kommunen har til disposisjon.

Jeg ser at fremveksten av et Forskjells-Norge er en stor utfordring i samfunnet. Økte forskjeller og privatisering av tjenester truer alt det arbeiderbevegelsen har bygget opp i Norge. Dette gjøre seg trygghet, velferd og et sterkt fellesskap. Dette gjør at makt og muligheter blir urettferdig fordelt. Folk sorteres rett og slett etter størrelsen på lommeboka.

Jeg vil ha et samfunn som er bygget på samarbeid og likeverd. Samfunn bygget på dette er mer rettferdig enn et samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Dette rett og slett fordi fellesskap fungerer og vi må aldri undervurdere makten som ligger i fellesskapet. Jeg har et brennende engasjement for mennesker i alle livssituasjoner. Det er mange kamper som skal kjempes og Rødt skal være en stemme for alle! Det er en stor oppgave å fatte beslutninger og vedtak som får betydning for menneskers liv. Ydmykhet og evnen til å lytte er gode egenskaper å ha som politiker.

Årsaken til at jeg ble politisk engasjert:

Jeg har bestandig vært engasjert i samfunnet og vært både kritisk og nysgjerrige på avgjørelser som blir tatt og som påvirker vår hverdag. Det er viktig å bruke stemmen sin og aldri la den kritiske sansen forsvinne.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i min kommune i år:

Rødt ønsker en kommune som inkluderer alle. Vi ønsker gode kommunale tjenester for mennesker i alle livssituasjoner. Ungene våres skal ha et godt skoletilbud i nærmiljøet. Rødt kommer til å være fullstendig kompromissløse når det kommer til en eventuell sentralisering av skolestrukturen. Vi trenger lokalsamfunnene våre og skoler er en grunnstein i lokalsamfunnet.

Ho mor og han far skal få oppleve alderdommen med verdighet. Sykehjemmene våre skal ha god nok grunnbemanning og heltidskulturen skal være høyst prioritert. De ansatte som står på 356 dager i året for gir ho mor og han far en meningsfull og verdig hverdag skal kunne gå hjem og vite at i dag var vi nok hender på vakt og i dag kunne vi utføre jobben vår på en forsvarlig måte. Rødt ønsker også fokus på individuell tilrettelegging i hjemmet sånn at ho mor og han far kan få bo hjemme lengst mulig.

Rødt kommer fortsatt ikke til å gi så mye som en lillefinger når det gjelder oppdrett i åpna anlegg! Det skal fremdeles ikke en dråpe oppdrettsvann i Ofotfjorden!

Jeg valgte partiet mitt fordi:

Jeg er opptatt av likeverd, frihet, solidaritet og fellesskap. For meg representerer Rødt de grunnverdiene jeg har som menneske.

Hvis jeg måtte ha valgt et annet parti, ville det ha vært:

For meg er det ikke noe annet parti enn Rødt. Jeg har aldri brukt tid og energi på å vurdere andre parti.

Dette partiet sliter jeg mest med å samarbeide med:

Sliter ikke med å samarbeide med noen partier, men ideologien er ofte utfordringen man har når det gjelder samarbeid med andre partier.

Mitt politiske forbilde:

Har ikke noe politisk forbilde. Mennesker som ønsker hverandre og fellesskapet godt er forbilder.

Det viktigste vi kan gjøre for å skape arbeidsplasser er:

Politikere kan ikke «skape arbeidsplasser». Det som politikere kan gjøre, er å legge forhold til rette for lokalt næringsliv. Da må en se på det store og lille bildet.

Det store bildet er at de ressursene som befinner seg lokalt også må komme det lokale til gode. I Nord-Norge har vi enorme ressurser som oppdrettslaks, elektrisk energi, villfisk og mineraler. Så å si alt av dette eksporteres som råvarer uten videreforedling. Det er i videreforedlinga den menneskelige arbeidskrafta i størst grad tilfører verdiskaping. Bare en bitte liten del videreforedling i Nord-Norge, ville komme hele landsdelen til gode, også Narvik. Som råvareeksportør fungerer vi som en koloni med en kolonial økonomi. Slikt gir lite arbeidsplasser.

Det lille bildet innebærer at Narvik klarer å utnytte sin posisjon som transport- og logistikksnutepunkt, og som inngangsport til spektakulære naturopplevelser for turister. Da må vi ha en plan for bærekraftig utvikling av kommunen. Dette gjelder også næringslivet. Det vil si at lokal produksjon forholder seg til de miljømessige kravene som sikrer en bærekraftig og varig produksjonsevne og lever opp til markedets krav om miljøvennlige produkter.

Dette handler ikke bare om å skape nye arbeidsplasser. Vi må også ta vare på dem som allerede befinner seg her, spesielt de som utnytter små, men miljøvennlige lokale ressurser som villfisk i fjordene og gode landbaserte jordbruksarealer.

Det viktigste vi kan gjøre for å skape gode lokalsamfunn er:

Uvissheten og utryggheten angående sentralisering av skoletilbud og andre kommunale tjenester kan ikke ligge som en faktor og ulme. Vi må styrke og ta vare på lokalsamfunnene våre ved å tenke utenfor bygrensa. Vi må ha gode fritidstilbud til alle uavhengig av funksjonsnivå og alder. Ungene våre må få ha skoletilbudet sitt der de bor. Vi må gjøre lokalsamfunnene attraktive å bo og bosette seg i.

Det beste med min kommune er:

Selv er jeg importert fra tjukkeste innlandet ved Mjøsas hvite bredde. Har bodd i Narvik i ni år og det aller beste er naturen – uten tvil. Fjellene, fjordene og havet. På Toten sier vi: «Samme hen jeg bor hen bære je ser Mjøsa». Om Narvik kan det sies: «Det e samme kor æ bor bare æ ser fjellan».

LISTETOPPENE

VALG 2019: Fremover presenterer listetoppene i nye Narvik, Evenes og Gratangen kommuner. Vi har bedt alle de lokale listetoppene svare på et sett med spørsmål før høstens kommunevalg. Her kan du bli bedre kjent med dem som kan få makta i din kommune.

Kommentarer til denne saken