Av elevene på Framnes ungdomsskole er det få som vil slå sammen skolene. Vi har et fantastisk miljø her og vi trives med både lærere, medelever, rektor, læringsmiljø og selve skolebygget. Som vi har forstått det, er det ingen ferdig plan på når og hvordan dette skal utføres. Derfor bør det være en ferdig plan og en ferdig skole, før vi flytter.

Tirsdag 6. desember var det åpent folkemøte på Framnes. Der stilte både elever, lærere, politikere og foresatte. Der ble det diskutert sammenslåing av Framnes og Parken. De kom opp med flere forslag om hvordan dette skulle utføres. Et av forslagene var at elevene på Framnes flyttes ned til Parken i brakker og deretter flyttes tilbake til Framnes i 2018 når de skal begynne å bygge ny skole.

Vi syntes at disse forslagene høres lite planlagt ut. Vi syntes også at de bør prioritere Frydenlund barneskole før de begynner på et nytt prosjekt. Frydenlund har vært et stort prosjekt som har ligget på hyllen i mange år. Hvis vi flyttes på brakker midlertidig er vi redde for at det samme skal skje med oss slik som skjedde med grønnskolen. Det har vært et innlegg i avisen om at det foregår undervisning på gangen på grønnskolen, og det kan skje med oss også. Det bør prioriteres en ny barneskole før det begynner et nytt prosjekt med ungdomsskolene.

 

Parken ungdomsskole ligger rett ved siden av E6. Dette kan blir et problem med elever som tar buss. De må gå over den trafikkerte veien om morgenen når det er mest biler der. Dette er rett og slett farlig.

Her på Framnes er det mange flotte rom. Både gymsal, lab, bibliotek, musikkrom og forsterket enhet. Disse rommene kommer vi til å miste om vi flytter til Parken. På disse rommene foregår det mye læring og elevene har godt av læring utenom matte, norsk og engelsk. Parken for eksempel, har bare musikk 2 av 3 år. De har ikke en lab som kan brukes når skolen overfylles. De har heller ikke en gymsal slik som oss, med tilgang på turnapparater. Skolebibliotek er et krav ifølge norsk lov. Her på Framnes har vi et stort bibliotek med bøker, datamaskiner og spill elevene kan bruke i pausene. Det har de ikke på Parken. Forsterket enhet er noe Parken heller ikke har. Derfor går alle med funksjonshemming her på Framnes. Hvor skal de gå om vi flytter?

Med over 300 elever på en skole blir det ganske fullt. Det blir overfylte klasser med minst en lærer.

Med overfylte klasser er det elever som ikke får hjelp med det de trenger. Elever med spesielle behov som for eksempel lesing, trenger hjelp og de får kanskje ikke hjelp med så mange elever på samme skole. Det er også stor fare for mobbing med så mange på samme skole.

 

Vi syntes også det er dumt at klassene blir blandet. Vi i 9. klasse har brukt både 8 & 9. på å bli kjent med medelevene. Vi har blitt trygge på de og tør å ha fremlegg foran klassen, uten problem. Hvorfor ikke ha alt som det er? Hvis det er nødvendig med flytting. Ikke splitt klassene og ikke flytt lærerne. Om vi får nye lærere har de kanskje forskjellige opplæringsmetoder enn de vi allerede hadde. Når vi da kommer i 10. klasse og er komfortabel med de lærerne vi har, blir det vanskelig med helt nye lærere rett før vi skal ha eksamen.

Vi som går i 9. klasse har ikke lyst til å tilbringe 10. klasse i brakker og dele rom som gymsal, musikkrom og lab med over 300 elever. På den måten kan ikke skolen ha nok kapasitet til å tilby oss det samme læringsmiljøet Framnes gir oss nå.

Vi er spesielt bekymret for oss som starter i 10. klasse til høsten, som kommer ned til Parken kun ni måneder før eksamen. I løpet av disse ni månedene skal vi tilpasse oss et nytt miljø, kultur, læringsmåte og elevmiljø. I tillegg til dette skal vi forberede oss til eksamen. Vanligvis bruker vi 8. og 9. klasse på å bli kjent med elever og lærere, og tilpasse oss læringsmiljøet på skolen. Nå forventes det at vi skal tilpasse oss alle disse tingene, som vi vanligvis bruker to år på, i tillegg til at vi skal forberede oss på eksamen.

Ungdomstiden er en veldig vanskelig tid for mange ungdommer. Vi gjennomgår puberteten, og det er mange sosiale og personlige utfordringer. For de fleste er det viktig å passe inn. Samtidig, som skal vi fokusere på skolen og bli selvstendig. Og i denne tiden former vi oss, og danner første grunnlag for hvordan vi blir som voksne. Hvis vi har et dårlig læringsmiljø og lavt trivselsnivå, påvirker dette oss negativt. Så, vi spør dere: Er det verdt å spare noen få millioner for å gamble med vår fremtid, som også er kommunens fremtid?

Vi synes det er trist at dere tenker så mye på penger og gambler med vår fremtid. Vi vil forbli på Framnes til eventuelt et nytt skolebygg står klart.