Åpent brev til ordføreren i Narvik

Av
DEL

LeserbrevI Norge er det en selvfølge at søkere til offentlige kommunale stillinger legger fram dokumentasjon på sine ferdigheter. Dette skulle man tro var ren rutine for de ansvarlige for kommunale tilsettinger, men så er åpenbart ikke tilfellet i Narvik kommune. Her fikk en ansatt stilling uten å måtte dokumentere noe som helst. Han fortalte en fantastisk historie om sin karriere.. Hvorfor en slik kapasitet skulle foretrekke en stilling på laveste nivå i Narvik ble det ikke spekulert noe videre over.

Nå viste det seg at hans evner ikke harmonerte med hans påståtte profesjonelle bakgrunn. Av denne grunn ønsket jeg at mannen måtte dokumentere sin karriere på en troverdig måte. Et slikt krav fant han både trakasserende og fornærmende, så dette skulle han ha seg frabedt.

Inkompetanse og tildekking

Ovenstående historie forteller om en skremmende inkompetanse hos de ansvarlige i Narvik kommune. Om ikke dette alene var ille nok, så er det langt mer alvorlig at det innenfor kommunehusets fire vegger så åpenbart finnes personer med en egeninteresse av å sensurere hvilken informasjon ordfører/rådmann skal få lese. Brev til ordfører/rådmann den 22. mai, med grundig dokumenterte opplysninger om alle sider ved ovenstående sak, ble holdt tilbake og ikke journalført(!).

At slikt skjer, uten at det gripes inn og ryddes opp, kan man knapt si er noen god reklame for Narvik kommune før sammenslåingen med andre kommuner, for å si det pent.

Veien videre

I enhver kommune skal man kunne forvente at søkere til stillinger dokumenterer sine kunnskaper på en troverdig måte og ikke blir ansatt kun på grunnlag av sine egne ubeskjedne anbefalinger. Det vil også være svært synd om det kun er selvoppnevnte, pratsomme forståsegpåere som her får uttale seg om hvorvidt en søker er kvalifisert eller ikke. M.ed andre ord.: kvalifiseringskravene til de som skal vurdere søkeren bør minst være like strenge som til de som skal vurderes.

De som tilsetter har et enormt ansvar. Når det, som vist i saken nevnt ovenfor, er så lett å føre de ansvarlige for nytilsettinger bak lyset, da er ikke dette bare uendelig trist men direkte uholdbart for en offentlig kommunal institusjon.

Artikkeltags