Gå til sidens hovedinnhold

Barn og unges oppvekstvilkår

Artikkelen er over 16 år gammel

Barn og ungdom er vår fremste ressurs. Det må vi ta på alvor. De fleste barn i samfunnet vårt har det godt og de aller fleste foreldrene gjør en flott jobb i foreldrerollen. Det er en viktig samfunnsoppgave å legge til rette for at dette blir situasjonen i fremtiden også. Samtidig registrerer vi en del bekymringsfulle trekk som indikerer at vi kan være i ferd med å svikte et økende antall av ungene våre. Noen eksempler er:

" Køene av barn og unge hos psykologene øker

" Førstegangskriminelle blir stadig yngre

" Rusproblemet blant unge øker faretruende

" Det rapporteres om økende grad av foreldresvikt

En av begrunnelsene for denne utviklingen er den samfunnsutviklingen vi nå er vitne til som forårsaker at det er svært annerledes å være barn og ungdom i dag enn for noen år siden.

Denne negative utviklingen kan Senterpartiet ikke være kjent med. Barn og unges oppvekst-vilkår skal være et hovedsatsingsområde i kommende stortingsperiode. Et av tiltakene vil være forebygging.

Forebygging er formålstjenelig. Det er formålstjenelig fordi det gir folk et bedre liv. Det er også formålstjenelig fordi det på sikt vil føre til at offentlige utgifter som vi finner igjen på justis-, helse og sosialbudsjettene, vil gå ned. Alle politikere vet at det er formålstjenelig, - men få tar det på alvor.

Grunnene er flere:

"Kortsiktighet i politikken.

"Vanskelig å måle effekten av forebygging. Dette er et problem i ei tid hvor alt skal kunne måles og den sunne fornuft når ikke frem.

" Det gir liten politisk oppmerksomhet å satse på forebygging – medieoppslagene kommer når det er krise og noen kroner bevilges til midlertidige tiltak.

Senterpartiet vil sette forebygging høyt oppe på dagsorden. Det betyr blant annet forutsigbare budsjetter og bedre samordning mellom barnevernet, utekontakten og politiet. Tiltak må også iverksettes for de mange tusen barn som lever under så dårlige økonomiske kår at de ikke kan ha et normalt sosialt liv. Det frivillige barne- og ungdomsarbeide sliter tungt mange steder og må få vilkår for å arbeid i et langsiktig perspektiv. Kutt i kulturtiltak for barn og unge, noe som bl.a. innebærer at de gode møteplassene forsvinner kan vi ikke akseptere. Forebygging er derfor en grønn tråd gjennom hele Senterpartiets program for barn- og unges oppvekstvilkår.

Herbjørn Henriksen,

Senterpartiet