Det har vært en tøff uke for alle som er glad i Andøya og som er glad i Arbeiderpartiet. Sjøl er jeg begge deler, og jeg har brukt enhver anledning – gjennom hele denne prosessen - til å understreke at vi fra Evenes Arbeiderparti og Evenes-regionen ikke på noe tidspunkt har lagt opp til noen front mot våre partifeller eller andre i Vesterålen i denne saken.

Vi har ikke ønsket noen «intern» lokal og regional strid om disse sakene som tross alt avgjøres av storting og regjering.

Samtidig har vi naturligvis sagt hva vi mener: At militærfaglig, militærstrategisk og økonomisk er Evenes et godt svar på de utfordringene som Forsvaret skal løse. I denne saken har Arbeiderpartiet en samlet Evenes-region – inkludert både Narvik og Harstad - stått støtt sammen. Det har vært viktig, selv om for eksempel Nordland Ap har hatt et annet syn.

Ingen endringer

Ap var på Stortinget i 2016 med på et felles vedtak med regjeringspartiene om å samle kreftene på Evenes. Men allerede da ble det hevdet at beslutningen baserte seg på uriktige eller usikre forutsetninger om økonomi.

Arbeiderpartiet tok dette inn over seg og sa den gang at hvis det kommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget ville vi se på saken på nytt.

Det var det behandlingen denne uka handlet om. Var det kommet «vesentlig endringer» i beslutningsgrunnlaget siden sist?

Stortingsgruppa til Arbeiderpartiet svarte nei. Det var ikke det. Det er både internt og eksternt kvalitetssikret. Dermed blir det halvannet år gamle vedtaket stående.

Jeg tror så godt som alle i Evenes har sympati med Andøya i denne situasjonen. Samtidig må det på et tidspunkt settes punktum for slike prosesser.  Det er bare tida og veien for Forsvaret til å være klar til å ta imot flyene på Evenes i tide. Og i forhold til Andøya må storsamfunnet og vi alle støtte oppunder den omstillingen og nyskapingen som kan og må skje.

Farlig

I kjølvannet av dette har det kommet sterke reaksjoner fra mange hold. Særlig mot Arbeiderpartiet, selv om dette er et vedtak vi står sammen med Høyre og FrP om. Og selv om det er forståelig at mange er skuffet, er en god del av reaksjonene ganske langt over streken.

Nettstedet aldrimer.no hevder for eksempel  at Forsvarsdepartementet  ikke har landets sikkerhet og beredskap for øye, og altså ikke er til å stole på. Og det samme gjelder Ap. Det er en debattform som faktisk er farlig. Vi kan og bør være uenige, debattere og kritisere så det gnistrer. Men dette er å gå langt over streken.

Til å stole 

Nordlys skriver seg på lederplass inn i samme populistiske mistillitstradisjon: At Forsvarsdepartementet driver med bortforklaringer på militærfaglige spørsmål. Og at alle flyttesjauer i Forsvaret ender langt over budsjett. Dette er en påstand som stadig repeteres, men som ikke blir riktig av den grunn.

Alle som deltar med slike påstander bør tenke over dette: Hva slags samfunn er det som beskrives – der vi ikke kan stole på verken Stortinget eller regjeringen?

Der kun det man liker og som støtter eget syn er gyldige fakta, mens det som kommer fra myndighetene er «bortforklaringer».

Alle har rett til å mene hva de vil, men ingen av oss har rett til å velge hvilke fakta vi bygger på.

Arbeiderpartiet har en lang tradisjon for å ta ansvar i forsvars- og sikkerhetspolitikk.  Også når det er upopulært hos noen. Det skjedde på nytt denne uka.

Dette har vært en krevende sak politisk, og den er stødig håndtert av Arbeiderpartiets stortingsgruppe og dets ledelse.