Gå til sidens hovedinnhold

Fattige og rike i ei førjulstid

Artikkelen er over 14 år gammel

I tida før jul renner avisene og media over med reportasjer om de fattige og utslåtte i Norge. Frelsesarméen er ute med julegrytene sine (og ære være dem for det) for at vi skal gi en skjerv til dem som har minst. ”Feite ord og fett flesk” sitter løst i førjulstida. Men hvordan er omtalen av de fattige ellers i året?

Uføretrygdede

En såkalt forskningsrapport om at uføretrygdede får mer i lønn enn i trygd førte til feite avisoverskrifter og medieoppslag i høst. Påstanden ble forklart med de høye barnetilleggene i uføretrygden. Medieoppslagene ga næring til myten om at det er lukrativt å være trygdemottaker. Frp var selvsagt raskt på banen og krevde at uføretrygd inkludert eventuelle tillegg ikke må overstige det en person har i lønn som yrkesaktiv. Hvem er så disse som lever så fett på offentlige ytelser i følge media og som bl.a. Frp vil redusere livsgrunnlaget til?

Vi snakker her om noen av de fattigste i Norge og som er totalt utestengt fra den kjøpefesten som er på sitt høyeste nå før jul. I tillegg sliter mange av dem ofte med langvarige og kroniske sykdommer. Og hva med barna i disse familiene? Er det barna som skal betale prisen for å ha syke foreldre? Barnetilleggene er ment som et solidarisk håndslag for å forsørge barna og betyr kanskje at de også kan delta i sosiale aktiviteter. Et av de største problemene for barn i fattige familier er den sosiale ekskluderingen som lite penger bidrar til.

Greit å ikke jobbe

Det er også feil når det blir påstått at det ikke lønner seg å jobbe. Hovedregelen er at man får uførepensjon som tilsvarer 66 % av det man hadde i lønnsinntekt før man ble syk. De som har de høyeste trygdeytelsene, er de som hadde høye inntekter mens de var yrkesaktive og som i tillegg har private pensjonsordninger. Tror virkelig noen at det er så enkelt å få uføretrygd og at dette er en ”karriere” som folk velger frivillig?

Dagens Næringsliv gjorde et poeng av et regneeksempel der en enslig forsørger med to barn satt igjen med bare 38.000 kroner mer ved å gå fra null jobb til full jobb. Konklusjon: Altfor greit å ikke ha jobb! Eksemplet viser bare hvor lite journalisten og forskerne bak rapporten skjønner av virkeligheten til mange mennesker i Norge. Det å ha litt over 3.000 kroner mer å rutte med i måneden utgjør en enorm forskjell for mange - og særlig for de som er fattige.

Problemet er jo heller ikke at trygdeordningene og sosialhjelpsatsene er for gode. Problemet er at lavtlønte tjener for lite, og det løses ikke ved å gjøre livet enda verre å leve for trygdede og mottakere av sosialhjelp.

Direkte kvalmende blir det når vi ser den dobbeltmoralen og forskjellsbehandlinga som utspiller seg i den offentlige debatten. Når fattigfolk skal "stimuleres" til å gå ut i arbeid, dreier det seg om å svekke sosialhjelpsatser og trygdeordninger slik at de kommer enda dårligere ut. Gjennom slikt økonomisk press skal de drives ut i arbeid. ”De må stå tidlig opp om mårran”, som Bjarne Håkon Hansen uttrykte det.

Skattelettelser

Men når det gjelder folk på toppen av pyramiden, er argumentasjonen akkurat den omvendte: Da er det viktig å "stimulere" til arbeidsinnsats gjennom skattelettelser og bonuser i millionklassen. Bare tenk på debatten for kort tid tilbake der topplederne i staten og det private næringsliv forsvarte de opsjonene og bonusene som de gir hverandre: De gidder altså ikke gjøre en helhjertet innsats uten utsikt til noen ekstra millioner.

”Det er viktig for innsatsviljen at fallhøyden er stor for en toppleder”, hevder de. Men vi vet jo godt at nesten alle toppledere som fjernes går rett inn i godt betalte styreverv, konsulent-oppdrag eller nye toppjobber. Hva med vanlige arbeidsfolk som blir arbeidsløse eller syke og blir et nummer på a-etat, sosialkontoret eller trygdekontoret? Eller hjelpepleieren som mister helsa og jobben sin i 60-års-alderen? Snakk om fallhøyde! Det verste er at utviklinga gjør det stadig verre for de som detter av lasset. Det er viktig å huske på det midt under kjøpefesten.

Gunnvald Lindset, leder i Nordland RV