Fritt sykehusvalg- eksisterer det?

Artikkelen er over 12 år gammel

Antall pasienter som venter på behandling eller står i sykehuskø, har økt dramatisk den senere tid. Det angis tall på opptil 210.000 pasienter.

DEL

I en nylig debatt i TV om dette, hvor blant annet helseminister Sylvia Brustad deltok, håpet hun at flere ville benytte seg av tilbudet om fritt sykehusvalg for å redusere ventelistene. Hun var skuffet over at antallet som hadde benyttet seg av tilbudet ikke var økt siste året. Hun glemte imidlertid å si at den rød-grønne regjering like etter at den overtok makten, vedtok å øke egenandelen ved fritt sykehusvalg fra ca 400 kr til 900 kr. Dette ble vedtatt mot Fremskrittspartiets stemmer.

I realiteten innebærer en slik egenandel at mange kvier seg for å benytte seg av tilbudet. Skal for eksempel en pasient fra Nord-Norge velge behandling på et sykehus i Østlandsområdet med 2 - 3 oppfølgende kontroller, vil egenandelsbeløpet fort komme opp i 2.000 – 3.000 kr.

Fritt sykehusvalg er således i realiteten bare til stede for dem som har best råd, god lønn og fast arbeide. Det er merkelig at SV med stortingsrepresentant Ballo i spissen gikk inn for å doble nevnte egenandel, ettersom jeg forstår at dette parti ønsker en mer rettferdig fordeling av fellesgodene, riktignok gjennom flere avgifter.

Som vanlig når egenandeler økes innenfor helsesektoren, er det de gamle, de syke og de som har dårligst råd som rammes først og fremst.

Arne Fossli

Bystyrerepresentant FrP.

Artikkeltags