Jeg skal ta for meg tre gårder i Håkvikdalen som jeg og også min kone har slekt fra.

Munkli øvre gnr. 50. Bnr 1.

Mattisjord nedre gnr. 53. Bnr 1.

Mattisjord nedre gnr. 53. Bnr 3. Ekle.

Neste møte om slektshistorie blir i Skjomen 30. oktober.

Mattisjord nedre gnr 53, bnr 1.

Hans Erlandsen satt med bruket fram til 1884, men 21. april 1880 skrev han skjøtet for kr 800,- til den nye eieren og det var Kristian Hansen, f 1856, som var bror til min tippoldemor Hanna Hansdatter, gift og bodde i Sørskjomen.

Kristian ble gift med Sofie Johandatter, datter til Johan Andersen på Sjursheim. De fikk to barn. Jentoft og Anton. Jentoft fikk sjøtet på gnr. 53, bnr 4 Myrvang. Han hadde eiendommene fra 1904-1909 og tok navnet Myrvang. Han utdannet seg til prest og flyttet til Amerika.

Mor til Jentoft og Anton giftet seg oppad med Hans Fredrik Hansen, og han fikk skjøte av Jentoft.

Hans Hama var fra Kjeldebotn og var først gift med Jonette, men hun og barnet døde på barselseng. Så giftet Hans seg med Jonettes søster, enke etter Kristian. Hans og Sofie fikk fire barn.

Mattisjord, nedre.

Kristian Hansen - husfar

Sofie Johansdatter - husmor

Barn.

Jentoft Myrvang flyttet til Amerika.

Anton Dahl, gift med Inga, bodde i Håkvikdalen.

Så døde Kristian Hanssen og Sofie Johansdatter giftet seg med Hans Hansen.

Barn.

Kristian Dahl, gift med Runa Lindkvist, bodde i Skjomen.

Josefine gift med Johan Henriksen

Hanna gift med Petter Eriksen

Hans Oluf gift med Anna Andreassen (1. ekteskap), Berit (2. ekteskap).

Mor til Hanna, Sofie, datter til Johan Andersen på Sjursheim og Eirik Andersen på Elvegård var brødre, så Hannas mann Petter Eriksen og Hannas mor Sofie var søskenbarn.

Mattisjordet gnr 53, bnr 3. Ekle. John Ekle fikk utstedt skjøte 24. oktober 1899 på gården fra Synnøve Erlandsdatter som var søster til Johns kone Rønnaug for kr 500,- pluss kår til selgeren årlig verdi kr 60,-

John var gårdbruker og selveier fra Lom i Gudbrandsdalen. Rønnaug var også fra Lom. John Ekle reiste til Amerika og ble der i fire år. Da han kom tilbake giftet han seg med Rønnaug i Ankenes kirke. John hadde likt seg i Amerika og fikk overtalt Rønnaug med seg over, men Rønnaug trivdes ikke der, og etter åtte år kom de tilbake til Håkvikdalen og de hadde fått fire barn der borte. John ble 81 år gammel og Rønnaug ble 86 år gammel.

John Ekle - Husfar

Rønnaug Ekle - Husmor

Barn

Olufine - gift med Magnus Karlsen, bosatt i Beisfjord.

Sigbjørn - gift med Marianne.

Ingeborg - gift med Parelius Johansen fra Fagerjord.

Lanne - gift med Johan Vanmo, bosatt i Håkvikdalen.

Marit - gift med Johan Evjen, bosatt i Ballangen.

Ole - gift med Fredrikke Ingebriktsen fra Skjomnes.

Hans - gift med Petrikke Pedersen fra Forra.

Sina - gift med Schønning Olsen, bosatt i Narvik.

Kona til Hans Ekle, Petrikke, og kona til Abel Akselsen på Munkli var søstre og fra Forra. Søstre til konas farfar fra Forra.

Sønnen til Hans Ekle var ungkar og bodde på Finnsnes, og han eide Ekle-eiendommene i Håkvikdalen.

Da han døde for noen år siden ble eiendommene solgt til en i Håkvikdalen.

Munkli øvre gnr 50, bnr 1.

Ole Hågensen var den første som kom til Munkli med formål å skape seg en gård her. Både han og kona Berit var fra Tynset.

Ole Hågensen kom sammen med kone, en datter og en sønn til Ofoten via Bardu.

Buskapen var i 1865 oppgitt til å være 1 hest, 7 kyr og 10 sau. Men i 1866 var det nye folk på vandring over fjellet i Håkvikdalen og Munkli, de kom fra Straumsnes. Det var Ole Abrahamsen og kona Mette Lorensdatter. Ole var fra Herjangen og Mette var fra Verdal i Nord-Trøndelag.

29. juni 1891 ble det holdt skylsforening på Munkli og gården ble delt i to like deler. Den nye eieren av det gjenværende hovedbruket var en svigersønn av Ole Abrahamsen, nemlig Hans Akselsen, gift med Amalie.

Hans Akselsen fikk skjøte på bruket 25. mai 1893 for kr 500,- og Ola Abrahamsen flyttet så til Ankenes.

Munkli Øvre

Hans Akselsen - husfar

Amalie Olsdatter - husmor

Barn

Olufine - gift med Albrigt Jensen, bodde i Bogen.

Abel - gift med Albertine Pedersen, bodde på Munkli.

Jonette- gift med Peder Fagermo, bodde i Skjomen.

Hilma - gift med Konrad Myrvang, bodde på Ankenes.

Agur - gift med Johanna Enevoldsen, bodde på Straumsnes.

Hans - døde ung

Lovise - gift med Nils Holmen, bodde på Fagernes.

Karl Munkli gift med Hansine, bodde i Håkvik.

Oddvar Liljebakk