I statsbudsjettet for 2019 ligger det inne en økning i frie midler på 4,5 prosent for Evenes kommune. Dette er gledelig, og viktig for at vi skal kunne opprettholde det gode tjenestetilbudet. Det gir oss også rom for å bedre tjenestene og jobbe videre med utviklingen av kommunen vår.

Evenes står foran store oppgaver, og trenger hver krone vi kan få for å rede grunnen for den positive utviklingen som ligger foran oss.

Kommunen ligger i dag godt an med lav lånegjeld per innbygger. Det driftes godt, men det er alltids rom for forbedringer.

Evenes Høyre vil jobbe videre med å få en fortsatt sikker og god drift, samt at vi skal legge til rette for økte inntekter i årene som ligger foran oss. Vi ønsker også å jobbe godt i samarbeid med kommunene rundt oss for å dra nytte av den strategiske posisjonen regionen vår ligger i.

Budsjettet legger også til rette for positive tiltak i regionen. Her nevnes spesielt:

  • 10 millioner til fagskolen i nåværende Norges brannskole i Tjeldsund kommune
  • Nytt sykehus i Narvik
  • Økte midler til forsvaret, noe som blant annet kommer forsvarets satsing i Evenes og Tjeldsund til gode
  • Viktige samferdselsmidler til flere prosjekter, blant annet Hålogalandsveien, Hålogalandsbrua, Døgnhvileplass i Tysfjord, Kontrollstasjon på E6 på Øyjord og kryssingsspor i Djupvik