Leteaksjon etter savnet kvinne: – Bygdefolket deltar i letearbeidet