I 2019 omsatte LKAB for 31,2 milliarder svenske kroner. I fjor økte de omsetningen til 33,9 milliarder. Dette utgjør en omsetningsøkning på nesten 2,7 milliarder svenske kroner, eller 8,7 prosent.

Driftsresultatet for 2020 endte på 11,65 milliarder, mot 11,78 milliarder i 2019. Årsaken til nedgangen i driftsresultatet, tross økte volumer og stigende priser, forklares med følgene av den seismiske hendelsen i gruven i mai i fjor, kombinert med økte driftskostnader på grunn av covid-19. Svak dollarkurs er også e del av bildet.

Resultatet for 2020 endte på 9,75 milliarder kroner, mot 10,13 milliarder i 2019.

Styret har foreslått at det skal betales ut et utbytte på 60 prosent av resultatet. Det betyr at den svenske stat, som eier hele selskapet, kan se frem til å bokføre 6 milliarder kroner på plussiden i det svenske statsbudsjettet.

Totalt ble det hentet ut 27,1 millioner tonn jernmalm i LKAB sine gruver i 2020. Det melder selskapet i en pressemelding fredag kveld.