FRPs stortingsrepresentanter, Marius Arion Nilsen og Terje Halleland, spør i et debattinnlegg i Fremover 10. mars i år, om deres eget parti er det eneste som tar moderne kjernekraftverk på alvor.

Som førstekandidat for Liberalistene Nordland, kan jeg betrygge om at FRP ikke står helt alene om å åpne for utbygging av kjernekraft i Norge. Vi registrerer at det skjer veldig mye spennende i utviklingen av moderne kjernekraftverk- og i håndteringen av avfallet. Derfor deler vi Nilsen og Hallelands frustrasjon over regjeringens avvising av initiativ fra Norsk kjernekraft AS om utvikling av modulære reaktorer i Norge. Dette er nok et eksempel på regjeringens elendige næringspolitikk og venstresidens ensidige fokus på vindkraft. Vi snakker forøvrig om vindkraftprosjekter som tidvis har vært vanskelig å finne privat finansiering til, gjerne fra utlandet- og som ingen investorer nå vil ta i med ildtang etter at regjeringen innførte grunnrenteskatten. Ettersom vindkraft er så dyrt og ustabilt har man sett seg nødt til å subsidiere kraftproduksjonen.

I Nord-Norge trenger vi rikelig med rimelig og stabil kraft i årene fremover, ikke minst dersom planene om ny, storstilt industribygging i Narvik skal realiseres. Industrielle aktører med elektriske smelteovner m.m. trenger en stabil kraftforsyning som de kan stole på. Derfor bør vi ikke utelukkende satse på vind- og solkraft ved samtidig å avvise andre alternativer, slik Arbeiderpartiet så vel som Høyre har gjort frem til nå.

Liberalistene utelukker ingen former for kraftverk så fremt det er trygt, ønskelig og et marked for dette. Derfor ser jeg gjerne at det bygges ut kortreist gasskraft i påvente av renere kraft som markedet etterspør. Det er ingen tvil om at våre kandidater vil være på tilbudssiden ovenfor initiativ fra private utbyggere av kjernekraftverk, gasskraftverk m.v. - gitt at disse prosjektene er trygge og at de finansieres og bygges av privat næringsliv, uten noen form for subsidier fra det offentlige.

Slik jeg ser det, er kjernekraft et av få reelle alternativer i dag, ettersom noen få reaktorer kan forsyne landsdelen med svært mye kraft, uten de samme endeløse konfliktene som særlig vindkraften har vist seg beheftet med. At et flertall av befolkningen stiller seg positive til kjernekraft, taler også til fordel for denne energikilden.

Kjernekraftverk bygd på ferdige, utprøvde moduler, og med lang levetid, vil potensielt kunne konkurrere med vind- og sol når det kommer til kostnader. Dette er investeringer som må dekkes gjennom strømprisen (gitt at investeringene fordeles på flere tiår). Dessverre viser historikken at norske politikere gjerne faller for fristelsen til å gjøre endringer og tilpasninger på store prosjekter som i utgangspunktet finnes som hyllevare. Diverse tilpasninger på ferdig utviklede kjernekraftverk kan utgjøre en enorm forskjell på den endelige prislappen. Gitt at Stortinget åpner for private investeringer og ikke subsidierer og overregulerer, kan moderne kjernekraftverk være midt i blinken.

Utfordringen med kjernekraftverk, er at det vil ta lang tid før moderne kjernekraftprosjekter eventuelt blir realisert. Uavhengig av om de er av den mer tradisjonelle typen eller mindre, modulære. Derfor er det så viktig for oss i Liberalistene å ikke automatisk utelukke andre kraftkilder, og at vi som samfunn ikke gjør oss totalt avhengig av ustabil vindkraftforsyning, og ender opp med strømrasjonering i politikernes innbitte kamp for det grønne skiftet. Dette innebærer at vi også er positive til å bygge ut kortreist gasskraft så snart det lar seg gjøre, for å sikre den nødvendige forsyningssikkerhet og diversifisering av kraftkilder som landet og vår landsdel fortjener.

Det viktigste er tross alt forsyningssikkerheten, det må vi som politikere aldri glemme.