– Nå må dere ikke glemme oss foreldre, lærere og tillitsvalgte. Vi må få komme med våre stemmer, var Ingrid Lian Kleivings beskjed til politikerne da hun fikk vite at de vil be om mer utredning i saken om nye Frydenlund skole i bystyret neste uke.

Onsdag sa Kleiving, som er leder i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved skolen, at foreldrestemmen ikke har blitt hørt før forslaget om å bygge en skole med én klasse per alderstrinn ble fremmet. FAU ble lovet medvirkning, men har ikke hørt «et pip» siden høsten 2018, før de plutselig leste om forslaget i Fremover. FAU stiller seg kritisk til forslaget.

Det fikk Kleiving og FAU til å ta saken i egne hender. Et brev ble sendt til bystyret og torsdag tok hun med gruppelederne i bystyret på omvisning på skolen. Målet var å vise dem hvordan skolen jobber og hvordan undervisningshverdagen faktisk er, en side av saken hun mener er oversett. Etter møtet føler Kleiving at målet er nådd – i denne omgang.

Dette er saken:

I et saksframlegg til formannskapsmøtet forrige uke, hadde administrasjonen utredet ulike alternativer for nye skole.

Konklusjonen er en minimumsløsning som medfører at et betydelig antall elever blir overført fra Frydenlund til Skistua skole.

Frem til skoleåret 2034–35 vil det imidlertid ikke være nok kapasitet til alle elevene i Narvik sentrum med denne løsningen. Dermed må det i tillegg vurderes midlertidige løsninger à la modulskolebygg.

Det kan også være aktuelt å overføre elever allerede fra syvende klasse av til en egen fløy på den nye ungdomsskolen som skal stå ferdig til skolestart 2020.

Ny barneskole kan stå ferdig to år senere, i 2022.

– Kan vi puste nå?

– Jeg fikk inntrykk av at politikerne var veldig lydhøre, og ville høre hva vi, foreldre, lærere, fagpersonell og tillitsvalgte, mener. Det virker som de rister på hodet til rådmannens forslag, sier hun til Fremover.

«Kan vi puste ut nå, eller skal vi være bekymra for at dere vedtar en miniskole på torsdag?» spurte Kleivan politikerne. Da skal politikerne ha svart nei.

– Jeg forventet ikke at de skulle si at de nå bygger vi en stor skole, men jeg føler at vi vant denne runden. Vi ble hørt, men vi lener oss ikke tilbake, sier Kleivan, som er spent på utfallet av bystyremøtet torsdag neste uke.

– Om det blir en videre utredning, som de sier, vil jeg ikke nøle med å ta kontakt og spørre hvordan de planlegger å gjøre utredninga med oss involvert.

Les også: Foreldre føler seg oversett om ny skole: – Vi visste ikke om dette før vi leste det i Fremover

Vil ha med brukerne

Etter møtet er Vegard Lind-Jæger (SV), Mona Nilsen (Ap) og Paul Rosenmeyer (H) enige om at saken trenger mer utredning før en endelig beslutning kan tas. Det virker også være enighet om at det er for tidlig å ta stilling til størrelsen på den nye skolen.

– Dette viser verdien av å ha med representanter fra brukerne i saker før de går til politisk behandling. Det er mange momenter i denne saken som administrasjonen ikke har forholdt seg til, kanskje nettopp fordi brukerne ikke har vært involvert, sier han.

SV vil nå foreslå å utrede saken videre uten at man tar stilling til størrelsen på den nye skolen på nåværende tidspunkt, med et krav om at brukerne, deriblant FAU, må bli bedre involvert. Lind-Jæger går dessuten hardt ut mot administrasjonen som han mener ikke har gjort jobben sin.

– Det er sterkt kritikkverdig. Nå skal vi prøve å ordne opp i det.

Les også:

– Prematurt

Nilsen mener grunnlaget for å avgjøre hvor stor eller liten skolen skal være er for tynt.

– Grunnlaget bygger på økonomi og befolkningsframskriving, men mangler de pedagogiske virkningene den ene eller andre løsninga vil ha, sier Nilsen, og legger til:

– Det handler om skolemiljøet, barnas skolevei, trafikale forhold for barna som skal krysse E6 på vei til Skistua, de trafikale forholdene ved Skistua skole, og konsekvensene av å flytte syvende klasse til ungdomsskolen.

Også hun mener administrasjonen ikke har gjort en grundig nok jobb.

– Nå må vi presisere i bystyret hvilke utredninger vi ser behov for, og sende saken tilbake til administrasjonen med beskjed om at denne saken er prematur og ikke klar til å fatte ei beslutning som handler om elevplasser og størrelse på skolen.

Vil gå bredt

– Nå bestiller vi ei utredning som vil legge grunnen for det vi til syvende og sist lander på, sier Paul Rosenmeyer fra Høyre.

Ut fra erfaring med den nye ungdomsskolen, mener Rosenmeyer det rette er å gå bredt ut i videre utredning for å få et bedre faktagrunnlag før beslutninga tas, selv om det vil koste mer og ta lengre tid.

– Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal gå på den største og dyreste, men heller ikke den billigste og enkleste løsninga. Vi må få en skole der vi ikke må begynne med nødløsninger igjen om noen få år. Det er det viktigste.

Hanne Bjerkvik (Rødt) og SVs Ragne Megård var også med på omvisningen, mens politikerne som ikke kunne møte på kort varsel har kontaktet FAU-leder Ingrid Lian Kleivan på e-post og stilt seg til disposisjon.