Totalt ble det åpnet 5.013 konkurser her i landet i fjor, det er tre flere enn i 2018. Men i Oslo gikk hele 101 flere bedrifter og andre foretak konkurs sammenlignet med året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Aust-Agder, Hedmark og Trøndelag var fylkene med størst prosentvis økning, med henholdsvis 28, 15 og 13 prosent flere konkurser sammenlignet med 2018.

I Finnmark, Telemark og Troms gikk antallet konkurser ned med henholdsvis 24, 18 og 16 prosent.

Hordaland hadde den største nedgangen med 44 færre konkurser.

Åtte av ti konkurser, i alt 4.001, var foretakskonkurser som omfatter alle foretak unntatt enkeltpersonforetak. Det tilsvarer en liten økning på 3 prosent fra året før. Verst gikk det utover byggebransjen med 89 flere konkursåpninger i 2019 sammenlignet med 2018.

I hele næringslivet var det 1.012 personlige konkurser, som er en nedgang på 10 prosent.