Like ved gapahuken ligger dette i vannet: – Det er flere som har ringt

Nå skal kadaveret fjernes.