Likeverdig urettferdighet

Rammer ulikt: Forslaget til ny postlov innebærer at avisene som distribueres av Posten fra neste sommer skal distribueres tirsdager, torsdager og lørdager. Det vil ramme landets avislesere ulikt, og da er det direkte provoserende at samferdselsminister Jon Georg Dale hevder at forslaget til ny postlov blir et likeverdig tilbud for hele landet.

Rammer ulikt: Forslaget til ny postlov innebærer at avisene som distribueres av Posten fra neste sommer skal distribueres tirsdager, torsdager og lørdager. Det vil ramme landets avislesere ulikt, og da er det direkte provoserende at samferdselsminister Jon Georg Dale hevder at forslaget til ny postlov blir et likeverdig tilbud for hele landet.

Artikkelen er over 1 år gammel

Å kalle forslaget til ny postlov for et «likeverdig tilbud i hele landet» er provoserende. Ingenting med forslaget er likeverdig. Det rammer avisene hardt og ulikt.

DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi sender stadig færre brev og mindre post, og det får konsekvenser. Fra og med neste sommer vil Posten trolig gå fra å distribuere post fem dager i uken til å distribuere post annenhver dag i en toukers syklus, det vil si to dager den ene uken og tre dager den andre. Dette rammer selvsagt alle som sender post man av ulike grunner trenger å nå fram med fort, men det rammer også avisene og deres lesere hardt. Spesielt seksdagersavisene vil merke en slik reduksjon av postombæring godt, men også fådagersaviser – som Fremover som kommer ut fire dager i uken – rammes hardt dersom den nye postloven vedtas.

Samferdselsdepartementet foreslår at man i en periode på tre år distribuerer avisene på faste dager hver uke, tirsdag, torsdag og lørdag. Dette skal gi avisene en mulighet til å omstille seg, før også avisombæringen skal følge den samme frekvensen som postombæringen – to dager den ene uken, tre dager den neste. Den 4. juni skal forslaget opp til behandling i Stortinget.

Det er vanskelig å være uenig i påstanden om at behovet for postombæring har endret seg de siste årene. Samferdselsdepartementet skriver at postmengden de siste 20 årene har falt med 65 prosent, og vil falle med ytterligere 60 prosent mot 2025. Det merker vi selv også, på antallet brev vi får hjem. Det meste går nå på e-post eller gjennom Digipost eller gjennom andre digitale kanaler, så sant det ikke er noe fysisk som skal sendes. Som et nytt bankkort eller brevpakker fra nettbutikker. Men med et volum på post som nærmer seg et minimum, kombinert med en digitalisering av avisene som skjer i et høyt tempo og i alle aldersgrupper, blir det rett og slett for dyrt å opprettholde en postombæring hver dag. Det forstår vi.

Vi forstår imidlertid ikke hvordan samferdselsminister Jon Georg Dale kan hevde at forslaget til ny postlov gir et «likeverdig tilbud i hele landet». I et leserinnlegg på Nordnorskdebatt.no fra 11. april hevder Dale at den nye postloven vil gi et tilbud som er tilpasset etterspørselen. «Et bedre posttilbud for fremtidens behov», påstår Dale.

Jo, kanskje med tanke på mengde post, men når det kommer til avisene er historien en helt annen. Tilbudet er kanskje tilpasset det faktiske behovet, men det er ikke tilpasset forskjellene på by og bygd. Tilbudet er heller ikke tilpasset alternativene, som er ganske ulike fra storbyene til distriktene. Og da å hevde at tilbudet er likeverdig i hele landet når det kommer til papiraviser er provoserende.

På det sentrale Østlandet vil det være et minimalt problem at avisene distribueres med Posten tre dager i uken. De aller fleste stedene på Østlandet er det egne avisbud, men du skal ikke langt ut av Oslo-gryta før det begynner å bli vanskelig å ha egne bud for avisene. Mange aviser er helt totalt avhengig av Posten, og de tvinges nå til å gjøre dramatiske endringer i antallet dager de gir ut avisen på, og eventuelt også hvilke dager avisen kommer ut på, for å tilpasse seg Posten.

Samferdselsdepartementet bommet på målet. Det skulle ikke vært å lage et «likeverdig tilbud i hele landet». Departementet skulle ha foreslått et ulikt tilbud i hele landet; vurdert behovene for hver enkelt kommune, hver region. Ja, en stor kartleggingsjobb – helt sikkert. Men først da får man faktisk et tilbud tilpasset behovet, som Dale er så opptatt av. Da får man et likeverdig tilbud, som på toppen av alt er rettferdig. Da bærer ikke Posten ut en eneste avis i Bærum, men alle avisene i Bremanger kommune. I en treårsperiode, som en overgang. For eksempel.

For det er en overgang som må til. Alle vet hvilken vei det bærer for papiravisene, og det er ikke opp. Avisene lykkes i varierende grad med å bevare antallet papirabonnenter, men sjelden med å vokse. Veksten kommer digitalt, og avisene som har jobbet mest målrettet og hardt med å digitalisere seg, er også de som klarer seg best i dag. Avisene opplever opplagsvekst og inntektsvekst. Antallet betalende abonnenter øker, men flere og flere foretrekker en digital plattform når de skal lese avisen sin. Og det er en myte at det bare gjelder «de unge». Fremovers største lesergruppe digitalt er de i alderen 60 til 79 år.

Summen av disse endringene hos avisene er at det på et tidspunkt må bli sånn at Postens ombæring av papiraviser må tilpasses mengden. Vi vet det kommer, men vi skulle ønske oss at overgangen ble mindre brå og tilpassingsperioden lengre. Posten står for en viktig infrastruktur i hele landet, og vi mener Posten i tillegg til å ta forretningsmessige hensyn, burde ha tatt et større samfunnshensyn og samarbeidet mer med aktørene som rammes. Som avisene. Da får man et ulikt tilbud i hele landet, men det er også et rettferdig tilbud.

God helg!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken