Roy Idar Sandberg: – Viktig å hele tiden se framover

Roy-Idar Sandberg, Gratangen fellespolitiske liste.

Roy-Idar Sandberg, Gratangen fellespolitiske liste. Foto:

DEL

ListetoppeneNavn: Roy-Idar Sandberg

Parti: Gratangen Fellespolitiske Liste (GFL)

Bosted: Hilleshamn

Alder: 61

Sivilstand: Skilt

Stilling: Lektor og sauebonde


Derfor stiller jeg til valg:

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til at vårt lokalsamfunn er trygt og godt å bo i, og et sted hvor folk trives. Som lokalpolitikere må vi aldri glemme at det som er viktigst i livet for våre innbyggere (i ulike livsfaser), også er det i politikken.

Derfor er det viktig for meg hele tiden å se videre framover når politiske vedtak er gjort og at arbeidsinnsatsen vår virkelig blir brukt på det som er byggende og utviklende. Gratangenskuta må ha en klar kurs som våre innbyggere kjenner seg igjen i.

Årsaken til at jeg ble politisk aktiv:

Politikk har alltid opptatt meg, spesielt lokalpolitisk arbeid. Hva er vel mer spennende å ta fatt på enn store og små saker som innbyggerne våre brenner for, og få være med på et lag som jobber disse fram? Jeg engasjerer meg lokalpolitisk også fordi jeg kan og vil bidra, og det er min måte å gi noe tilbake til innbyggerne i Gratangen.

De tre viktigste valgkampsakene i min kommune:

Arbeidsplasser; forbedret strømforsyning, næringsareal

Samferdsel

Gode kommunale tjenester

Jeg valgte partiet mitt fordi:

Senterpartiet ble et naturlig valg med sine grunntanker, nemlig at vi alle har et ansvar for å bringe videre det vi overtar fra våre forfedre – gården, lokalsamfunnet, miljøet og så videre, til våre barn og barnebarn, i en kvalitet eller i en forfatning som er minst like god som den vi overtok det i. Samspillet mellom en aktiv stat og det private initiativ er en annen viktig ting, synliggjort gjennom en offensiv distriktspolitikk. Når Felleslista og ikke Gratangen SP ble mitt valg ved lokalvalget i 2015 og nå i 2019, så har det private årsaker.

Hvis jeg måtte velge et annet parti, ville det ha vært:

Venstre.

Dette partiet sliter jeg mest med å samarbeide med:

Ingen.

Mitt politiske forbilde

Nelson Mandela.

Det viktigste vi kan gjøre for å skape arbeidsplasser er:

Ha en framoverlent og offensiv kommuneledelse som er påskrudd og ser mulighetene i de utfordringene som eksisterende næringsliv måtte ha. Positivitet og imøtekommenhet er svært viktig når en næringsaktør henvender seg til kommunen.

Å ha tilgjengelig næringsareal som muliggjør knoppskyting og/eller nyetableringer, er andre viktige faktorer.

Det viktigste vi kan gjøre for å skape gode lokalsamfunn:

Bunnplanken er at alle innbyggerne skal bli sett, respektert og verdsatt. Klarer vi å følge dette opp i hjemmet, i barnehagen, på skolen og ikke minst blant oss voksne på de arenaer vi opptrer på, er et godt grunnlag lagt. I praksis innebærer det for eksempel at alle initiativ som skaper bolyst, trivsel og vekst rundt om i bygdene, gir vi alle vår fulle støtte til. Forutsetter vi i tillegg at vår kommune leverer gode tjenester til innbyggerne i de ulike livsfaser, blir man ordentlig glad i Gratangen kommune.

Det meste med min kommune er:

Menneskene. Frivilliginnsatsen som legges ned ved små og større arrangement, omtanken og omsorgen for dem som har det vanskelig og så videre, understreker en nærhet folk imellom og et ønske om at vi skal ha det trygt og godt i vår kommune.

I tillegg, vår nærhet til viktige trafikknutepunkt, bynære områder og storslagne natur, gjør Gratangen til en spennende kommune i en region med alle muligheter.

LISTETOPPENE

VALG 2019: Fremover presenterer listetoppene i nye Narvik, Evenes og Gratangen kommuner. Vi har bedt alle de lokale listetoppene svare på et sett med spørsmål før høstens kommunevalg. Her kan du bli bedre kjent med dem som kan få makta i din kommune.

Artikkeltags