LKAB starter nå prosesssen for å etablere en industripark for produksjon av biprodukter fra jernmalmutvinningen. Industriparken skal ifølge LKAB være operativ i 2027, og vil kunne gi inntil 500 nye arbeidsplasser. Selskapet regner med å investere inntil 10 milliarder svenske kroner i prosjektet.

Fremover har tidligere skrevet om prosjektet og LKABs interesse for å etablere industriparken i Narvik.

– Vi ønsker nå å utvide virksomheten vår ved å utvinne fosfor og sjeldne jordmetaller som biprodukter fra jernmalmproduksjonen og øke Europas selvforsyning med disse kritiske råvarene, skriver Jan Moström, president og administrerende direktør, LKAB i en pressemelding.

– Vi har vurdert flere lokasjoner i Sverige og i Norge for plassering av den sirkulære industriparken.

– Luleå tilbyr god logistikk, tilstrekkelig areal, strøm, lavere kostnader, et godt arbeids- og boligmarked og ikke minst synergier med vår eksisterende virksomhet, uttaler Leif Boström, direktør for forretningsområdet Spesialprodukter, LKAB.

LKAB legger imidlertid til at døren ikke lukkes for de andre lokalitetene etter som en fremtidig volumøkning i produksjonen kan medføre behov for utvidelse andre steder. Men selskapet presiserer at alt fokus nå rettes inn mot å utvikle industriparken i Luleå.

– LKAB er viktig for Luleå, og Luleå er viktig for LKAB. Vi har en mer enn 100-årig historie i byen og tett samarbeid med for eksempel SSAB og Luleå tekniske universitet. Og vi har allerede mer enn 220 ansatte og hovedkontor, FoU og utskipningshavn samt lager og produksjon av innsatsvarer i Luleå, skriver Leif Boström.