Selvsagt er ikke vår plan for tomten på Framnes at vi skal legge den død, og stoppe andre i å investere der. Slik jobber ikke vi i LKAB. Vi trenger areal i Narvik for å kunne investere i ny aktivitet og nye arbeidsplasser.

Vi har planer for Narvik.

LKAB har vært i Narvik 120 år. Vi har alle disse årene lagt stor vekt på å ha god kontakt med kommunens innbyggere og kommunenes administrative og politiske ledelse. Vi er stolte av å ha bidratt til vekst og utvikling i Narvik. Vi bryr oss om Narvik, og vi bryr oss om folk som bor i Narvik. Vi skaper aktivitet, arbeidsplasser og inntekter for bedrifter og kommunen. Siden 2009 har vi investert 4-5 milliarder kroner i vårt anlegg i Narvik. Hvert år er vi glade for å kunne gi støtte til en rekke lag og foreninger i kommunen. Vi har støttet Narvik Hockey, byggingen av det nye Krigsmuseet, Vinterfestuken og titalls kultur- og idrettsaktiviteter - og vi har gitt støtte til filmen «Kampen om Narvik». Vi tar samfunnsansvar.

Nye planer

Det grønne skiftet utfordrer oss alle. Gjennom Hybritinitiativet har LKAB sammen med SSAB og Vattenfall vært med på å etablere et pilotanlegg for å utvikle teknologien for produksjon av jernsvamp ved hjelp av hydrogen og direktereduksjon av pellets fra jernmalm. Dette vil danne grunnlag for helt fossilfri stålproduksjon uten klimautslipp. Klimautslipp fra stålindustrien står for 7% av verdens CO2-utslipp. Vår teknologi vil være et vesentlig bidrag til å nå verdenssamfunnets klimamål. Vi har fattet beslutning om at vi suksessivt skal omstille hele vår produksjon av jernmalm til jernsvamp. Jernsvampen trenger et annet logistikkanlegg i Narvik enn det vi har i dag. Vi trenger derfor større areal for å kunne tilrettelegge for utskipning av jernsvamp. Dette vil medføre nye investeringer, og ny aktivitet i Narvik.

Vi trenger areal for å investere, ikke brakklegge.

Overgangen til jernsvamp kommer til å kreve massive investeringer, og at vi bygger nye produksjonsanlegg for å foredle vår jernmalm til CO2-fri jernsvamp. Vi arbeider nå for fullt med hvordan den teknologi vi har utviklet skal kunne industrialiseres og oppskaleres. Vi har kommet så langt at vi nå forbereder det første demonstrasjonsanlegget sammen med våre partnere. For å kunne omstille hele vår produksjon planlegger LKAB å bygge mange slike anlegg. Ett av de stedene der det kan være aktuelt å investere er Narvik. Men noen grunnleggende forutsetninger må være på plass om det skal bli aktuelt å investere titalls milliarder av kroner i produksjonsanlegg for jernsvamp eller annen nyskapende produksjon som vi også vurderer i Narvik. For det første må vi ha trygghet for at vi har en hensiktsmessig tomt. For det andre må vi tilgang på elektrisk strøm. For det tredje må vi ha de nødvendige tillatelser fra de relevante myndighetene.

Nye 120 år

Det er derfor vi ønsker å kunne kjøpe arealer på Framnes av Statsbygg. Ikke for å forhindre andre å etablere seg der, ikke for å stoppe en positiv utvikling i Narvik, men for å være sikre på at vi har arealer til disposisjon både for havneutbyggingen, og om vi konkluderer med å satse stort på produksjonsanlegg for jernsvamp i Narvik. Dersom vi senere skulle konkludere med at vi ikke kommer til å investere i Narvik, ut over det vi må gjøre i havnen, så er vi selvsagt ikke interessert i å beholde et areal vi ikke trenger. Dette vil også være helt i tråd med avtaler vi har inngått med Narvik kommune.

Vi mener også at det bør være mulig å finne plass for oss og andre aktører på det aktuelle industriområdet.

Vi har vært i Narvik i 120 år. Vi har planer for nye 120 år. Vi deltar gjerne i en dugnad for utviklingen av Narvik. LKAB har alltid tatt samfunnsansvar, og vi vil fortsette med det i et tett samarbeid med innbyggerne og den administrative og politiske ledelsen i Narvik.