Gå til sidens hovedinnhold

20 millioner vi ikke har bedt om å få!

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I debatten rundt de nye skattereglene for maskiner som regjeringen har lagt frem, fremstilles det som om LKAB er en belastning for Narvik og Ofoten.

Vi synes dette er synd, spesielt siden LKAB:s og Narvik historie og eksistens går hånd i hånd.

På slutten av 1800- tallet eksisterte hverken LKAB eller Narvik. Med Ofotbanen som ble bygd for å frakte jernmalm og bygging av havnen i Narvik, kunne utviklingen starte og byen vokste frem med havnen.

Så til fakta. Er det virkelig slik at LKAB ikke betaler for seg og bidrar til samfunnsøkonomien?

I 2016 betalte LKAB 58  millioner kroner i skatter og avgifter til fellesskapet.

Vi kjøper inn eksterne tjenester for rundt 200 millioner kroner- mye av dette fra bedrifter som er etablert Narvik og regionen rundt. Totalt kjøper vi inn fra rundt 300 forskjellige leverandører av varer og tjenester.

Båtene som våre kunder frakter malm med fra Narvik legger igjen 15-20 millioner kroner i avgifter til Narvik havn og bidrar i stor grad til driften av kommunes havneselskap. Dette er en avgift som er regulert i forskrift og skal dekke de faktiske kostnader for drift av havnen.  Når det gjelder LKABs eget kaianlegg er dette eid av LKAB og har ingenting øvrig havn å gjøre. LKAB har i løpet av de siste 10 årene investert vel 4 000 millioner kroner i dette anlegget, investeringer som har gitt høy aktivitet for næringsaktører i Narvik.

Les også:

Les også

Pengene renner inn - LKAB med gigaoverskudd

 

Totalt er det 160 ansatte i LKAB:s selskaper i Narvik og vi er en av de største private arbeidsgiverne i Ofoten.  Skatt fra de ansatte utgjør årlig 46 millioner kroner.

LKAB er  også en av de største bidragsytere til  sponsing av idrett og kultur i Ofoten og bidrog også til finansieringen  av Det 4. hjørnet – Krigsminnemuséet.

For å få etablert krysningsspor ved Rombak og Bjørnfjell stasjon gikk LKAB inn med en finansiering på 300 millioner kroner, til tross for at det er et statlig ansvar å bygge jernbane.

Når det gjelder hva vi betaler for bruk av Ofotbanen er det slik at LKAB er det eneste togselskapet ved siden av Flytoget, som betaler avgift for bruk av jernbane i Norge. I 2016 betalte LKAB rundt 50 millioner kroner i avgift for bruk av jernbanen.

Les også:

Les også

Narvik fortviler – LKAB kan juble for skattelette

 

Fra 1. januar 2017 ble  reglene endret slik at vi betaler 85 kroner pr kilometer for et malmtog på svensk side av grensen og 444 kroner pr kilometer på norsk side. På Ofotbanen er denne avgiften laget slik at LKAB betaler 360 ganger mer for et malmtog sammenliknet med et vanlig godstog.

Dette utgjør en samlet avgift på norsk side på rundt 60 millioner kroner per år.

LKAB bidrar gjerne, men de avgiftene som legges på oss bør dekke vår del av kostnadene for vedlikehold – hverken mer eller mindre.

Umotiverte høye avgifter som legges på LKAB bidrar til å svekke vår konkurransekraft i et globalt samfunn, og kan over tid bidra til utarming av selskapet. Ingen av oss ønsker vel et svekket LKAB, hverken Narvik kommune, innbyggerne i Narvik eller våre ansatte?  De eneste som kanskje ønsker det, er våre konkurrenter i Brasil og Australia.

I artikkelen sies at LKAB legger «beslag» på arealer i byen. LKAB legger ikke beslag på arealer, men bruker sin eiendom til næringsvirksomhet som byen sårt trenger. Utfordringen til Narvik er ikke for mye næringsvirksomhet, men det motsatte. Byen trenger flere arbeidsplasser for å stanse nedgangen i folketallet og sikre en sunn demografisk utvikling. LKAB har gjennom effektivisering av sine anlegg bidratt til å frigjøre store sentrumsarealer som gradvis bebygges av andre næringsaktører. I tillegg har LKAB gitt byen infrastruktur i form av tunell og vei i vårt tidligere lagerområde.

Når det så gjelder de 15-20 millioner kronene som LKAB kan komme til å spare i skatt ved innføring av de nye skattereglene, er ikke dette en sak som LKAB har kjempet for. Dette er et næringspolitisk tiltak fra regjeringens side for å øke konkurransekraften til alle bedrifter i Norge slik at sysselsetting og verdiskaping kan sikres for fremtiden.

LKAB både ønsker og håper vi kan være med å bidra videre til en positiv utvikling av Narvik, Ofoten  og for innbyggerne her.        

Les også:

Les også

– Utrolig at norske skattepenger brukes til å betale for LKAB

 

Kommentarer til denne saken