Rapport: For mye støy og rystelser fra LKAB

LKAB har overskredet grensene som er satt både for støy og vibrasjoner. Den nye hovedkaia, Kai 7, kan gjøre støyproblemene enda mer utfordrende.