Kraftig resultatforbedring: Historisk høyt nivå for LKABs pellets

Av

Generelt forbedrede råvarepriser i kombinasjon med en historisk mergevinst på salg av pellets bidro til en kraftig resultatforbedring for LKAB i siste kvartal i 2018.