Det klinger godt i pengekassa til LKAB: Har allerede overgått fjoråret

RULLER UT MALM FOR MILLIARDER: Hittil i år har LKAB tjent 5,9 milliarder svenske kroner på jernmalm. Det er mer enn hele 2018 til sammen, da resultatet var på 5,2 milliarder svenske kroner.

RULLER UT MALM FOR MILLIARDER: Hittil i år har LKAB tjent 5,9 milliarder svenske kroner på jernmalm. Det er mer enn hele 2018 til sammen, da resultatet var på 5,2 milliarder svenske kroner. Foto:

– Markedet er ekstremt, sier konsernsjefen.

DEL

LKAB har hatt et godt år hittil. Mellom januar og juni i år har selskapet tjent i overkant av 5,9 milliarder svenske kroner. Det er mer enn hele fjoråret til sammen, da årsresultatet var på drøye 5,2 milliarder svenske kroner. Det kommer fram av LKABs delårsrapport.

Høyere malmpriser

Resultatet etter første halvår er 166 prosent høyere enn i 2018. Resultatet kommer først og fremst av høyere priser på jernmalm og en sterkere dollarkurs, men også av at det ble produsert mer malm mellom april og juni i år enn samme periode i fjor.

Global spotpris på jernmalm skal ifølge selskapet ha nådd sitt høyeste nivå på fem år i årets andre kvartal. Den gjennomsnittlige prisen har ligget på 100 amerikanske dollar per tonn mens den lå lavere samme kvartal i fjor, med en gjennomsnittlig tonnpris på 65 amerikanske dollar.

Risikerer nedgang

Ved utgangen av juni gikk prisen opp til 118 amerikanske dollar per tonn, mens den nå i august skal ha gått vesentlig ned. Dermed er ikke en kortsiktig nedgang i malmleveransene umulig. Til hvilket nivå prisen har falt til, kommer dog ikke fram i pressemeldinga.

LKAB skriver videre at andre kvartal av 2019 har vært prega av gode markedsvilkår og et fokus på å sikre konkurransekraften framover.

– Markedet er på mange vis ekstremt akkurat nå. Prisene på verdensmarkedet og valutakurser er ikke noe vi råder over, men vi jobber fokusert for å verne konkurransekraften slik at vi er forberedt når konjunkturen snur. Det handler om kostnadskontroll, produksjonsstabilitet, økte volumer og investeringer i utviklinga av neste generasjons LKAB, sier Jan Moström, konsernsjef i LKAB, ifølge pressemeldinga.

Artikkeltags