Stengt jernbane gir ingen umiddelbare konsekvenser for LKAB