Enighet i meklingen mellom LO og NHO

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

- Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

DEL

- Jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP).  Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg, utdyper LO-lederen i en pressemelding.

 

LO og Fellesforbundet har videre vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere, skriver de i pressemeldingen.

Partene kom til enighet klokken 4.00 søndag, 14 timer på overtid.

Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018,  det vil si kr 1950 i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825,  til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året.) 

- Dette er i tråd med vårt krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samtidig som vi løfter de lavest lønte, mange av dem kvinner, slår Hans-Christian Gabrielsen fast i pressemeldingen.

 -Dessverre kom vi ikke i mål med kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP).

- Vi legger ikke kravet fra oss. Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne. OTP er en lovfestet ordning, og i første omgang følger vi opp kravet overfor myndighetene i forbindelse med forslagene om endringer i tjenestepensjonene som nå er til behandling, sier LO-lederen.

 

Partene er enige om mål og rammer for en ny, framtidig avtalefestet pensjon (AFP). 

 

Den nye ordningen vil fortsatt være en kvalifiseringsordning, men AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. På den måten vil flere, også yngre arbeidstakere, nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut.

 

Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes, sammen med myndighetene og tas inn i et senere tariffoppgjør.  LO-medlemmene skal deretter få ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemming.

 

LOs medlemmer skal ta stilling til det framforhandlede resultatet i årets tariffoppgjør  i en uravstemning som avholdes 26. april.

Artikkeltags