– Det var ikke noe sjokk. Vi har vært forberedt på det verste en stund nå, sier en av de ansatte, Marius Pedersen. Nå vil han og de øvrige ved senteret på Evenskjer slåss det de kan for å få sikret seg en sluttpakke.

– Den fortjener vi, og det håper jeg at ledelsen i Braathens forstår, sier Pedersen.

Også Braathens kundesentre i Tromsø, Molde og Kristiansund legges ned. I alt 47 årsverk forsvinner, 14 av disse på Evenskjer.

Årsaken til den beslutningen styret i Braathens har tatt, skyldes økonomien i selskapet. Kostnadene må ned med 450 millioner. Dette skal ha full effekt i 2004.

– Vi har ambisjoner om å være kostnadseffektive og tilby lave priser, og da er dette helt nødvendig, sier administrerende direktør Knut A Solberg.

I tillegg til å legge ned endel kundesentre skal kostnadene ned på en rekke områder. Dessuten tas ett fly ut av trafikk.

– Selv om vi ikke er overrasket over beslutningen, er vi likevel fly forbannet, sier Marius Pedersen.

For situasjonen for de ansatte på Evenskjer, er spesiell. De er alle tidligere flyplassansatte hos Braathens. Jobbene deres på Evenes lufthavn forsvant da SAS kjøpe Braathens. Den gang fikk de tilbud om sluttpakke. Men samtidig opprettet Braathens kundesenteret på Evenskjer og samtlige tidlige flyplassansatte som søkte fikk jobb der.

– Vi føler at Braathen skylder oss noe ekstra, slik situasjonen nå har blitt. Derfor ber jeg om at ledelsen bruker fornuften. Vi ble forespeilet og trodde på en fremtid i kundesenteret og har stått på det vi har maktet, sier Marius Pedersen.

Informasjonskonsulent Ellen Stai i Braathens har forståelse for at de ansatte på Evenskjer har sterke følelser til det som nå skjer.

– Vi trodde også på dette senteret, men så gikk antall henvendelser dramatisk ned, sier Stai.

Hun viser til at det nå skal forhandles mellom selskapets ledelse og fagforeningen når det gjelder de som mister jobben.

– Jeg håper at vi kommer frem til en løsning som alle kan akseptere. Dette er tragisk for dem det gjelder og vi er opptatt av å hjelpe dem, sier Ellen Stai.

Det er ikke bestemt når de fire kundesenteret skal legges ned, eller om de ansatte må jobbe ut oppsigelsen. Dette er blant de ting som skal avklares i forhandlingene som starter mandag.