Disse barneskoleelevene deltok på skirennet i Kirkeparken

12. mars 2018, kl. 11:40