Disse barneskoleelevene deltok på skirennet i Kirkeparken