Da overtok 110 i Bodø ansvaret for brannvarsling også for de 12 kommunene som har kjøpt tjenester fra sentralen i Narvik.

Brannsjef Edvar Dahl forteller at han har håp om at det skal være mulig å slippe med oppsigelser for noen av de som blir berørt av nedleggelsen i Narvik.

-To er i en prosess der det er søkt om uførepensjon, mens de resterende enten vil få plass i Ofoten Brann IKS eller få tilbud om jobb gjennom nedbemanningsordningen i Narvik kommune, opplyser han om situasjonen for de det gjelder.

Nedleggingen i Narvik og overflyttingen til Bodø, skal resultere i betydelige besparelser når det gjelder selve varslingstjenesten.