Gå til sidens hovedinnhold

Ambulansearbeiderne bekymret
over Helse Nord-forslag

Artikkelen er over 10 år gammel

– Hvordan kan det berge flere pasienter å forlenge transporttiden etter ulykker?

Det spørsmålet stiller hovedtillitsvalgt for Delta Ofoten,?Børre?Berglund. Han ambulansearbeider, og jobber ved sykehuset i Narvik.

Ikke kompetanse

Ambulansepersonellet kommer ofte først til ulykkessted. Forslaget til Helse Nord mener han legger mye mer ansvar over på ambulansearbeiderne.

– Vi har ikke kompetanse til å drive lang transport med så kritisk syke pasienter, uten at det er iverksatt livbergende tiltak, sier han.

Den gyldne time

I akuttmedisin snakker man på verdensbasis om den gyldne time. Det betyr at det skal ta maksimum en time fra ulykken skjer til pasienten skal ligge på operasjonsbordet.

– Helse Nord vil flytte grensen til to timer. Hvordan kan det berge flere liv?, spør Berglund.

Tar tid

Ut fra 11 års erfaring vet han at tid er viktig. En ulykke på Orneshaugen tar det mist 25 minutter fra skjer til ambulansen er klar til å kjøre til f.eks. Harstad.

– Hvis vi må ha nødvendig stopp underveis vil det gå over to timer før pasienten er på operasjonsbordet, sier han.

Narvik har også akutt dekningsområde også inn i Abisko i Sverige, til Kjøpsvik og Skjomen. Herfra vil det ta enda lengre tid.

Umenneskelig press

Berglund er den eneste i Narvik som per i dag har paramedic utdanning. Det er den beste ambulanseutdanningen i dag.

– Selv jeg er ikke kompetent til å sikre en alvorlig syk pasient på en lang transport alene. Hvis dette gjennomføres vil det føre til et umenneskelig press på ambulansepersonellet, mener han.

Flere ambulanser

I Narvik er det i dag to døgnbemannede og en dagbemannet ambulanse. Hvis to biler kolliderer og to sjåfører blir alvorlig skadet, betyr Helse Nord sitt forslag at to ambulanser er borte fra Narvik i minst fire timer.

På kveldstid betyr det at Narvik blir fri for ambulanse disse timene.

– Skal dette gjennomføres må Narvik styrkes med to intensivambulanser med kapasitet til to pasienter i hver. Bemanningen på ambulansen må også styrkes med 14 ansatte til, mener han.

Berglund påpeker også at utvalget skrev minimum fire traumesykehus ut over Tromsø, mens Helse Nord har gjort det til maks fire.

Ikke bykamp

Berglund presiserer at dette ikke er noen bykamp, og at ingen skal miste traumeberedskapen. Lokalsykehusene må kunne stanse blødninger og stabilisere for videre transport.

– Det vil få katastrofale følger hvis en pasient med blødninger i buken skal fraktes to timer i ambulanse. Det tør jeg påstå uten å være lege, sier han.

Traumekriteriene:

Kartene viser hvor det skjedde ulykker som var så alvorlig at traumeteamet i Narvik ble kalt ut i 2008 og 2009. De følger samme kriterier som Harstad og Tromsø.

En traumepasient er en pasient som har livstruende skader.

Teamet blir utkalt hvis pasienten har problemer med å for eksempel puste, hyperventilerer eller har redusert bevissthet. Skadene er alt fra brystskader, bekkenbrudd, amputasjon eller knusningsskader, lammelser, forbrenning til røykskader eller er nedkjøling (lavere enn 32 grader)

Typiske ulykkeshendelser er at pasienten blir kastet ut av bilen, andre i samme kjøretøy er drept, har vært fastklemt i vraket, syklist/fotgjenger som er påkjørt av bil, fall over fem meter eller rasulykker.