Mikalsen er lensmann i Salangen og namsmann.

I 2006 var det 90 familier i Ofoten og Sør-Troms som var truet av utkastelse på grunn av økonomiske problemer. 47 av de sakene er ferdigbehandlet, 43 venter på svar om de beholder hjemmet eller ikke.

Svært høyt

I tillegg er det et svært stort antall som mer eller mindre har mistet kontrollen med økonomien; i Midtre Hålogaland politidistrikt var det til sammen registrert 8.873 tvangssaker i fjor, og distriktet ligger dermed 40 prosent over Salten politidistrikt.

– Vi ligger svært høyt når det gjelder tvangssaker, fastslår Mikalsen.

Han får medhold av sine kolleger i Ballangen og Tysfjord, og alle fastslår at økonomiske problemer også kan gi seg utslag i alkoholmisbruk og andre forhold som i kan gjøre dem til tall i politistatistikken.

Dypt

– Vi ser at mange havner ordentlig dypt ut i myra, mener Mikalsen som derfor anbefaler folk å undersøke om de kan komme inn under en frivillig gjeldsordning.

– I løpet av fem til sju år kan de komme seg ut av disse problemene. Vi erfarer ofte at de som er kommet inn under ordningen er takknemlig for den hjelpen de har fått, og de som lå helt nede har kommet seg opp og møter deg med rak rygg neste gang, og de er «rimelig stolt» for det de har greid, sier Mikalsen.

Ikke bra

Både han og hans kollega i Ballangen, Anne Katrine Rambøl, antar at folk flest ikke er kjent med den muligheten en gjeldsordning gir folk til i det minste å starte på null, etter å ha havnet i en tilsynelatende bunnløs økonomisk krise.

– Ikke alle kan komme inn under ordningen, det avhenger litt av hvordan du har havnet der, presiserer Mikalsen, som fastslår at det er en farbar vei for mange.

– Å gå og plages med store økonomiske problemer er ikke bra for noen, sier han.