Ikke nok med det: Selskapet NEW Corridor AS og prosjektet BEAR har innledet en diskusjon om samarbeide.

«Detaljdiskusjoner har startet opp og forutsettes ferdig i løpet av de nærmeste ukene», heter det i en pressemelding signet Rune J Arnøy og Kari Konsin, styreleder i henholdsvis Nord-Norsk Spedisjon og NEW Corridor.

– Jeg er veldig fornøyd med dette. Både at vi er igang med BEAR-toget, og at vi har innledet samtaler om samarbeid, sier Arnøy.

NEW Corridor AS har som kjent som mål å etablere en ny transportkorridor for gods mellom Vest-Kina, via det eurasiske kontinent til østkysten av Nord-Amerika. Transportene skal gå med jernbane til Narvik og deretter med skip over Atlanterhavet. Det har vært jobbet lenge med denne transportkorridoren, men ennå vil det ta en del tid før permanente transporter er igang.

Nord-Norsk Spedisjon på sin side har tatt initiativ til igangsetting av et et ukentlig togtilbud fra Narvik via St. Petersburg til Moskva og retur, kalt BEAR (Barents Euro Rail).

Det første toget i dag vil ikke gå lenger enn til Malmberget for å hente gods, men allerede neste tur har gods fra et større område.

– Vi starter med ett tog i uka. Det har kapasitet til 60.000 tonn gods i året. Men vi er klar til å øke antall tog etter behov, sier Rune J Arnøy.

Styrelederen ser på BEAR som en oppstart av NEW-korridoren. Det gjør også Kari Konsin, ifølge pressemeldingen.