Gå til sidens hovedinnhold

Ble «advart» for sent

Artikkelen er over 13 år gammel

Politikerne fikk ikke se prospektet for de amerikanske obligasjonene, før kravet om nye penger ble reist. Og investeringene kan være et brudd på kommuneloven, og også Terra kan ha brutt loven.

I november og desember i fjor behandlet bystyret spørsmål om finansforvaltning. Da orienterte også rådgivere fra Terra Securities om nye muligheter i pengemarkedet.

SPEKULERTE I RUPI OG LIRE

FIKK PUSTEROM ONSDAG

KAN TAPE 68 MILLIONER

– Det var svært mange spørsmål om sikkerhet og om eventuelle tap, men vi ble forsikret om at faren for tap var svært liten. Utgangspunktet, fra alle 41 representantene, var at de naturligvis ikke ville spekulere med offentlige penger, mener Alstad.

Han sier de ikke fikk se prospektet for de amerikanske obligasjonene, før kravet om nye penger ble reist.

Brutt loven

Og NRK Nordland melder torsdag at de fire nordlandskommunene kan ha brutt loven.

– Kraftkommunene i Nordland har brutt kommuneloven på flere punkter i sin iver etter å tjene penger på amerikanske fond, hevder professor i offentlig rett, ved juridisk fakultet i Bergen Jan Fridtjof Bernt til NRK Nordland.

Og kommunetoppenes mislykkede aksjeeventyr kan være straffbar. Bernt sier kommunene bare kan ta opp lån til bestemte formål. Ifølge han ligger det klart utenfor det sm er lovlig å ta opp lån for å gå ut å spekulere på finansmarkedet, etter kommunelovens paragraf 50.

Brøt Terra loven?

VG.no skriver torsdag at også Terre kan ha brutt loven. Ifølge avisen har flere eksperter kalt fondet Terra har markedsført for et hegdefond. Det er ulovlig Norge å markedsføre denne type fond.

Vide fullmakter

Kommunen har gitt administrasjonen vide fullmakter når det gjelder plassering av penger, blant annet gjennomføre refinansiering av eksisterende lån, godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån, inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer og inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond

Administrasjonen har også anledning til å inngå avtale om ekstern bistand til styrking av kommunens finanskompetanse,

Den kan også inngå avtaler om bruk av såkalte derivater, framgår det av reglementet.

Begrepet «derivater» er en særdeles innholdsrik sekkepost, og omfatter blant annet handel med lån i diverse former.

Stille før stormen

Derfor hørte ikke kommunen – slik Alstad forklarer det – noe om finansforvaltningen før det kom et brev til kommunen 5. juli.

Den informerte om at Terra Securities hadde fått fullmakt 27. juni om å kjøpe amerikanske kommunefond for 52 millioner kroner.

Den var også vedlagt prospektet der det framgår at det kan være betydelig risiko ved å kjøpe noen av produktene, og at investor kan risikere å miste deler av eller hele investeringen.

Da kom også det første garantikravet ettersom obligasjonen var falt til 45 prosent av verdien, og Citibank var i sin rett til å selge obligasjonen – noe som ville påført Narvik kommune et umiddelbart tap på en 25 millioner kroner.

Lurt

– Det var første gang vi politikere så noe av disse dokumentene, sier Alstad som likevel ikke vil bruke uttrykk som at bystyret ble lurt.

– Men i etterpåklokskap er det lett å si at vi ikke skulle gått inn i dette, og det ville vi helt sikkert heller ikke gjort, om vi hadde visst hva dette inneholdt.

– Kommunen har i flere år brukt rådgivere fra et så seriøst selskap som Terra var, legger han til og bekrefter at han bruker «var» med hensikt.

– De var jo våre hjelpere, og derfor var det også vårt bestemte inntrykk at de ville bidra til å styrke økonomien da vi ble fortalt om mulighetene som lå der.

Til påpekningen om at en rådgiver og en selger normalt er to forskjellige personer, kan bare Alstad fastslå at slik var det ikke i dette tilfellet.

Se flere saker om kommunal-spekulasjonene i torsdagens Fremover.