Episoden fant sted i november. Mannen hadde besøk av familie og barna var ute og lekte. Etter en tid kom de inn etter å ha blitt skremt av en hund. Ifølge mannen selv hadde hunden i lengre tid «plaget» familien og skremt en av ungene i huset.

Truffet av haglkorn

Lavangen-mannen mente det ikke nyttet å jage hunden ved tilrop og bestemte seg for å forsøke å skremme den bort.

Han hentet et haglgevær, ladet våpenet og skjøt litt bak hunden som da sto ved porten til eiendommen. Men mannen oppdaget ikke at en 11 år gammel jente lekte på den kommunale veien ca 30 meter bortenfor hunden.

Etter skuddet forsvant hunden. Senere på dagen møtte så mannen jentas far som kunne fortelle at hun var blitt truffet av et haglkorn som hadde rikosjert etter å ha truffet portstolpen og så truffet jenta i skulderen.

Ikke anmeldt

11-åringen var påført et to-tre cm langt sår i skulderen. Såret var overfladisk og trengte ingen ytterligere behandling.

Mannen beklaget sterkt episoden overfor jenta og hennes foreldre. De på sin side ville ikke anmelde forholdet. Da episoden kom politiet for øre, ble det reagert mot mannen, som ble siktete for uforsiktig omgang med skytevåpen.

Politiet hadde foreslått en straff på 14 dager betinget fengsel for mannen samt inndragning av hagla.

– Ulykkelig tilfelle

Retten mener mannen var uforsiktig da han avfyrte skuddet, men peker samtidig på at skuddet ble avfyrt inne på hans egen eiendom. Men retten betrakter det som «et ulykkelig tilfelle» at et haglkorn skulle treffe jenta som lekte på veien.

«Det må bebreides siktede som uaktsomt at han ikke forvisset seg om at det ikke fantes folk i nærheten før han avfyrte hagleskuddet. Etter omstendighetene konkret, bedømmer likevel ikke retten siktedes uaktsomhet som stor, snarere som beskjeden, liten», heter det i straffeutmålingen ført i pennen av sorenskriver Gisle Nordstrand.

– Tilfeldig ulykkeshendelse

Tingretten fant heller ingen grunn til å inndra mannens haglegevær:

«Slik retten ser det er det ikke allmenne hensyn som tilsier at det offentlige i dette tilfellet - som vel langt på vei, tross siktedes uaktosmhet - må regnes som en noe tilfeldig ulykkeshendelse, skulle inndra haglegeværet». Retten peker på at mannen er en erfaren elg- og småviltjeger.

«Der er slik retten bedømmer siktede ingen fare for at han noen gang igjen skulle opptre uforsiktig med skytevåpen».