- Vi vil ta sterk avstand fra en beslutning om å stenge akuttmottaket kveldstid og i helgene ved UNN HF – Narvik.

Det skriver fylkesråd Geir-Ketil Hansen i et brev til styrelederen for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Jorill Andreassen. I dag skal saken behandles på styremøtet i sykehuset.

Vil ha svar

Fylkespolitikeren skriver at det er gitt et inntrykk at det ikke er foretatt en grundig og god intern prosess i UNN, all den tid ansatte er blitt informert gjennom media om de foreslåtte endringene.

Fylkeskommunen ber om at flere spørsmål blir besvart om konsekvenser av en eventuell nedleggelse:

- Hva vil det ha å si for den generelle beredskapen? spør Geir-Ketil Hansen på vegne av fylkesrådet.

Fødeberedskap

Han mener dessuten at det er grunn til å stille spørsmål om hva den forslåtte endringen kan få å bety for kirurgisk beredskap og fødeberedskap på kveld og natt?

- Hvilke konsekvenser vil det ha for akuttmottak?

Han minner også om at legevakten ble samlokalisert med sykehuset blant annet for å utnytte et nærmere samarbeid med sykehusets akuttfunksjoner. Derfor spør han:

- Hvilke konsekvenser vil forslaget få for legevaktfunksjonen, og hvordan vil det påvirke samarbeidet? undrer Hansen som er den i fylkesrådet som har ansvar for samarbeidet med spesialisthelsetjenesten.