Hvilken dag er det i dag?

– 8. mars.

– Hva er spesielt med den datoen?

– Mm, vet ikke.

– Det er den internasjonale kvinnedagen.

– Å, ja, det er det jo.

Vinuja Premkumar er leder av ungdomsrådet i Narvik og 17 år. I likhet med flere på sin egen alder har hun aldri feira kvinnedagen.

– Jeg har faktisk ikke tenkt på det. Det er jo fint at vi har en sånn dag, men jeg synes at gutter og jenter er ganske likestilte i dagens samfunn.

I dag feires den internasjonale kvinnedagen verden over. I over hundre år har kvinner brukt dagen til å kjempe for å få like rettigheter som mannen. I Norge har de fått gjennomslag for mye. Kvinnene har flytta fra kjøkkenet og ut i arbeidslivet, jenter tar høyere utdanning enn gutta, og far i huset må av og til lage middagen. Trenger vi 8. mars? Er det noe igjen å kjempe for?

– Ja, absolutt, konstaterer Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran høstens valg, Karen Margrethe Kuvaas. Hun skal markere dagen på et kvinnepolitisk seminar med andre Arbeiderpartikvinner i Oslo.

– Vi har ikke fått fullstendig likelønn mellom kvinner og menn. Dessuten er det en skeiv representasjon i styrer og ledelse generelt. Her trenger vi flere kvinner, og det er verd å kjempe for, mener Kuvaas.

– Jeg har tatt frem flagget.

Ellen Annexstad Trolie har gått i tog på vegne av det annet kjønn i mange år. Nå er hun skuffa over den labre interessen for 8. mars.

– Jeg har ikke sett en eneste annonse om noen slags markering her i byen i avisa. Det synes jeg er synd. Jeg skulle ønske at vi hadde et sted i Narvik hvor kvinner i alle generasjoner kunne møtes på denne dagen, og fått snakket sammen om hvor vi skulle sette kreftene inn. Sånn sett så ble dagen feira mer før.