LO-lederen besøkte i går Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund. I et møte med blant andre brannskolen ledelse og ordfører Bjørnar Pettersen i Tjeldsund, fikk Kristiansen en grundig presentasjon av skolen.

– Jeg har lurt på det mange ganger: Hvorfor er det Geir Mosti absolutt vil ha meg til å besøke Norges brannskole?

Tidligere nestleder i Fagforbundet Geir Mosti kom sammen med LO-lederen under gårsdagens besøk på brannskolen.

– Nå skjønner jeg det, sa Gerd Kristiansen, etter presentasjonen av brannskolens historie, hvordan skolen drives i dag – og om framtidsplanene.

Etter grundige analyser av behovene for de ulike rednings- og beredskapsetatenes behov – og også forskningsmiljøenes behov – har Norges brannskole skissert det som de ser for seg som framtidens øvingsfelt på Fjelldal.

Flyttes til Trondheim

Prislappen for et nytt beredskapssenter er på 600 millioner kroner, den er den samme som statsminister Erna Solberg fikk presentert da hun besøkte brannskolen i august.

Da direktør Roar Johansen ved Norges brannskole presenterte et forslag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) stilnet begeistringen fra LO-lederen.

Kristiansen fortalte at DSB ønsker å flytte den framtidige brann- og beredskapsutdanningen fra Fjelldal til Trondheim.

– Vi har ikke blitt hørt, og vi ble overrasket da pressemeldingen om dette kom i oktober, sa Johansen.

Mer ønsket han imidlertid ikke si overfor LO-lederen.

– Dette er skrevet under av min øverste leder. Jeg er lojalitetsbundet og ønsker ikke si mer, sa brannskolens direktør.

– Du trenger ikke si mer, sa en svært overrasket Gerd Kristiansen.

LO-lederen på lag

– Nå har vi fått en ny regjering og du kan være sikker på at alle politiske kanaler vil bli brukt, kunne BjørnarnPettersen, ordfører i Tjeldsund, love.

Etter møtet med LO-leder Gerd Kristiansen i går er det klart at det ikke bare vil være tjeldsundordføreren som vil bruke sine kanaler.

At beslutningsgrunnlaget, altså analysen som ligger til grunn for at DSB ønsker å flytte utdanningen for brann- og beredskapsutdanningen fra Fjelldal til Trondheim, er holdt hemmelig provoserte Kristiansen.

– Dette skal jeg engasjere meg i.

– Fagmiljøet ligger her på Fjelldal, det må ikke splittes opp, sa Kristiansen, som krever å få vite hvilken faglig anbefaling som ligger til grunn for forslaget.

– Jeg akter å gå politiske veier nasjonalt for å få vite hva som har skjedd.

En offentlig utredning – NOU2012:8 – er nå ute på høring. Stortinget vil tidligst kunne vedta en endring av brannutdanningen slik NOU-en foreslår, og en eventuell flytting av brannskolen slik DSB ønsker, nærmere sommeren.