– Ekstremt forurenset

Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Funn av svært miljøfarlig stoff rundt flyplassen.

DEL

Målinger SWECO Norge har gjort for Avinor viser store funn av det miljøfarlige og ikke nedbrytbare stoffet PFOS (perfluoroktylsulfonat) rundt flyplassen på Evenes.

Kritisk til hemmelighold

Naturvernforbundet reagerer nå på det de mener er hemmelighold av en ekstrem forurensing på Evenes.

Til Harstad Tidende sier Anders Berg Clausen i Naturvernforbundet at det er snakk om en ekstrem forurensning. Clausen er kritisk til at Avinor har visst om funnene i ett år uten å varsle.

– Ett år er svært lang tid. Vi snakker om et svært sårbart naturområde, sier Clausen til avisen.

Forbudt i Norge

Avinor har over flere år jobbet med kartlegging av miljøforurensning rundt norske flyplasser, og en ny rapport om miljøforurensninger rundt Evenes vil ifølge pressesjef Sindre Ånonsen i Avinor bli framlagt i løpet av noen få dager.

PFOS er tidligere brukt i rengjøringsmidler og brannslukningsmiddel, men er nå forbudt i Norge. Funnene på Evenes er gjort ved flyplassens brannfelt.

Full åpenhet

Men Sindre Ånonsen avviser at funnene på Evenes har vært holdt hemmelige.

– Rapporten fra den første kartleggingen ble lagt ut 18. januar i fjor. Den andre rapporten ble ferdigstilt like før jul og det er bare dager om å gjøre før den blir frigitt.

Aanonsen legger til at det ikke er vanlig å legge ut løpende informasjon om om arbeidet i slike rapporter, men sier Avinor har ført en tett dialog med både Naturvernforbundet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

– Vi har holdt full åpenhet om dette arbeidet og også holdt flere arbeidsmøter med både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet under arbeidet med rapporten, slutter han.

FAKTA:

  • PFOS og PFCs
  • PFOS (perfluoroktylsulfonat) tilhører en gruppe med kjemikalier som med en fellesbetegnelse kalles PFCs (polyfluorerte organiske forbindelser).
  • PFOS er et giftig stoff. Det er svært lite nedbrytbart, kan oppkonsentreres i næringskjeden og spres globalt. Det representerer derfor på sikt en potensiell fare for mennesker og dyr.
  • Stoffet er lite løselig i både fett og vann, egenskaper som gjør at det har egnet seg svært godt i brannskum for å slukke olje/bensinbranner. Det har også vært brukt som impregneringsmiddel i klær og i galvanoindustrien.
  • PFOS ble forbudt i Norge i 2007.
  • Klif legger stor vekt på å fremskaffe kunnskaper om stoffene, og følger opp en egen handlingsplan for å redusere utslipp av PFCs.

(Kilde: Klif)

Artikkeltags