Det framgår av en pressemelding fra Helse Nord.

Styreleder Bjørn Kaldhol mener det viktigste er at alvorlig skadde får en forbedret kvalitet, og at den kirurgiske akuttberedskapen ved lokalsykehus som i dag har slik beredskap, er sikret.

Lang kamp

Han mener veien for å komme fram til resultatet har vært lang, men nødvendig.

Ikke minst fra Narvik har det vært kjempet hardt mot det opprinnelige forslaget om å flytte beredskap fra Narvik til Harstad.

Planen var at det kun skulle være akuttmottak ved fem sykehus i Helse Nord.

- Seier

- Dette er en seier for befolkningen i Nord-Norge, som nå får en forbedret traumebehandling. Kompetansen som skal være tilstede ved sykehus som har kirurgisk akuttberedskap er svært god og betyr en forbedring i kompetansen til traumeteamene. Dette gir trygghet for befolkningen og fagmiljøet i Nord-Norge, uttaler arbeidstakernes representanter i styret, Kari B. Sandnes, Ann Mari Jenssen, Fredrik Sund og Sissel Alterskjær, ifølge pressemeldingen.